Utställning | 18 jan - 16 febr, 2020 | Frölunda Kulturhus

Jens Olof Lasthein

Meanwhile Across the Mountain – bilder från Kaukasus

Fotografen Jens Olof Lasthein har under flera år rest både norr och söder om de kaukasiska bergen. Hans panoramabilder är både närgångna och inkännande, men de skildrar också en hård verklighet. Åtskilliga konflikter och krig har präglat regionen sedan Sovjetunionens sönderfall, och taggtråd och misstänksamhet har på många ställen avlöst de tidigare öppna gränserna. Samtidigt syns också de känslomässiga band som knyter samman folken och som inte sällan motsäger den officiella bilden av grannen på andra sidan berget.

Läs mer

Jens Olof Lasthein

Foto: Jens Olof Lasthein

Fler utställningar