Utställning | 4 nov, 2017 - 18 mars, 2018 | Göteborgs Konstmuseum, Göteborg

Julia Peirone

Julia Peirone Foto: Julia Peirone

4 nov 2017 – 18 mars 2018

Julia Peirone är en av de mest intressanta konstnärerna i Norden idag. Hon arbetar sedan sent 1990-tal med frågor kring identitet och fotografisk bild, ofta med fokus på unga kvinnor, och ställer frågor kring vad en fotografisk bild kan vara och vad den kan göra, vad som utgör dess krafter och gränser. Framför allt intresserar sig Peirone för hur verkligheten existerar genom bilden, och hur vi i denna bildmässiga aspekt möter oss själva. Det handlar om sken och återkastningar och hur minnen och fantasier, krav och begär, glider över i varandra. I en tid som präglas av sociala medier och en bildkultur som blir alltmer självcentrerad är ett viktigt tema det okontrollerbara, mellanrummet mellan världen och våra tankar om den. Läs mer

Fler utställningar