Utställning | 4 mars - 14 maj, 2023 | Arbetets museum, Norrköping

Vi som arbetar med våra kroppar

Vi som arbetar med våra kroppar

Mona Dieng, busschaufför, Kungälv. Foto: Elisabeth Ohlson

Två miljoner människor i Sverige har ett kroppsarbete. Sällan syns och hörs människor som arbetar med sina kroppar i dagens medier, på museer och i våra offentliga rum. Det vill den här utställningen ändra på.

I utställningen Vi som arbetar med våra kroppar möter vi 33 arbetare, med olika bakgrund, erfarenheter och ålder som berättar om sitt arbete. Berättelser om otrygga arbetsvillkor, bristande respekt och ohållbara strukturer. Men också om organisering, stolthet, arbetsgemenskap och känslan av att vara viktig för samhället.

Fotografi/film av Elisabeth Ohlson. 

Läs mer

Fler utställningar