Förbundsnytt | 21 Juni 2021 | SFF

Återstart efter pandemin

Hjälp oss att få en bild av hur ni drabbats av pandemin och hur ni haft möjlighet att få krisstöd. Genom att svara på en enkät får vi underlag som vi kan skicka vidare till regeringens utredning ”Återstart för kulturen”.

Återstart efter pandemin Förbundsordförande Paulina Holmgren. Foto: Märta Thisner

Förbundsordförande Paulina Holmgren. Foto: Märta Thisner

Utredningen ska lämna konkreta förslag till regeringen på insatser för att starta upp, återhämta och utveckla kultursektorn under och efter coronapandemin så att kulturen har förutsättningar att vara en stark och oberoende kraft i samhällsutvecklingen. Enkäten tar cirka 3 minuter att svara på och deadline är torsdag 24 juni.

Här hittar du enkäten (endast för medlemmar). OBS du måste logga in för att komma åt länken.

Tack för din medverkan!