Förbundsnytt | 27 Jan 2023 | SFF

För kännedom om tjänsten Författarsök 

Vi vill uppmärksamma fotografer som arbetar med fotoböcker eller bilder i böcker på Bibliotekstjänsts (BLT) digitala tjänst Författarsök.  

BLT är en privat, vinstdrivande aktör och tjänsten syftar till att förmedla författarsamtal till skolor och bibliotek. Tjänsten är avgiftsbelagd för författare men kostnadsfri för arrangörer. Författarförbundet har uppmärksammat likväl förlag som författare på flera problem med tjänsten, bland annat att arvodena ligger långt under deras egna likväl som KLYS rekommenderade nivåer för framträdanden (vilka vi också rekommenderar i vår prisguide) samt att det inte finns några som helst kriterier för att ansluta till tjänsten vilket skapar problem för skolor och bibliotek i urvalsprocessen och kan skada förtroendet för yrkesgruppen på sikt. 

 Vi har hittills inte hört om några fotografer som blivit kontaktade i BLTs rekryteringskampanj till tjänsten, men vill uppmärksamma er på detta och förorda till exempel Författarcentrum som seriös aktör för förmedling i de fall det är aktuellt.