Förbundsnytt | 13 Febr 2020 | SFF

Förenkla arbetet med GDPR

SFF har tillsammans med Simple Sign skapat avtalsmallar som underlättar för fotografer som behöver GDPR-säkra sina avtal vid exempelvis uppdragsfotografering eller skolfotografering.

Simple Sign är en webbaserad plattform där du och dina kunder kan signera och hantera dokument elektroniskt. Du kan skapa dokumentmallar, skicka dokument för godkännande, skicka för elektronisk signering samt arkivera och effektivisera administrationen för hela avtalsprocessen.

För att få hantera eller sälja fotografier eller rörliga bilder med nu levande och identifierbara personer på måste du ha en laglig rätt till detta enligt GDPR. Därför är det viktigt att du har ett avtal med personen på bilden som godkänner detta. Om du har personuppgifter i ett avtal får du inte skicka ut det via e-post enligt GDPR utan godkännande. Mallarna vi skapat kan du använda för att reglera användningen av personuppgifter på bilder som du fotograferar för egen eller kunds räkning, vilket gäller när motivet utgör en person som går att identifiera.

Logga in på medlemssidorna på https://www.sfoto.se och gå till Medlemsförmåner – Simple sign och läs mer.