Fotoförfattarna | 10 Febr 2022 | SFF

Karl-Johan Stigmark nominerad till Svenska Fotobokspriset 2022

Åtta Pappershändelser är en av fem nominerade fotoböcker till Svenska Fotobokspriset 2022.

Åtta Pappershändelser – Karl-Johan Stigmark 
Förlag: FAS Publishing SE. 
Formgivare: Karl-Johan Stigmark. 
Textförfattare: Ulf Karl Olov Nilsson, Emma Kihl, Jesper Olsson 

Film av Lars Dareberg.
Översättning och textning Emily Berry Mennerdahl och Timo Menke.

Juryns motivering: För att uppleva en fotobok behöver den hanteras. Den behöver öppnas, bläddras igenom framlänges och baklänges, vägas i handen, dess sidor beröras och doftas på. Våra sinnen lockas fram när vi slår upp bokens pärmar. Papprets fenomenologi utgör temat för Karl-Johan Stigmarks ”Åtta Pappershändelser”. Här möter vi papper som viks och prasslar, svävar, flyter, absorberar, rivs, används, stryks, tummas, bearbetas, greppas, hålslås. Dess lekfullhet, intellektuella rörlighet och sinnlighet gör Åtta Pappershändelser till en fotobok, som vi gärna hanterar och utbyter tankar med. 

Karl-Johan Stigmark (1965) arbetar med förstärkningar av minimala skeenden i olika rum gestaltade som självständiga fotografier. Hans konst har genom åren utmärkts av blicken för det outhärdligt vanliga som ofta fått samsas med förändring i en konstnärlig ”happening”. Han ger sig på de ting som tycks obetydliga i vardagen, saker eller rester i tillvaron som vi sällan tar notis om. I sitt konstnärskap vill Karl-Johan Stigmark även hitta sätt att beskriva världen på och vilken plats vi har i den. Det kan till exempel handla om en resa till punkten S, som i Sahara, utmärkt på världskartan, eller i hemmet i det allra mest privata rummet. 

Uppslag ur Åtta Pappershändelser. Foto uppslag: Tove Falk Olsson

Med sin senaste fotobok Åtta Pappershändelser är det pappret som får ta plats. Pappersrester som blir över men ändå inte slängs, användningen av papper, ljudet av papper eller den självklara platsen för ord. Boken består av åtta skilda delar som alla på olika sätt gestaltar skeenden som utgår från papperets vara. 

Uppslag ur Åtta Pappershändelser. Foto uppslag: Tove Falk Olsson

– De här händelserna är skapade för att upplevas i realtid. Men med dokumenterandet och boken som destination kan de dessutom upplevas igen, på ett nytt sätt, och samtidigt finnas kvar. Jag tänker nästan alltid på fotoboken som ett rum där mitt arbete hör hemma, säger Karl-Johan Stigmark. 

Läs om de övriga nominerade här
Länk till pressmeddelande
Länk till biografier om de nominerade