Fotoförfattarna | 10 Febr 2022 | SFF

Kent Klich nominerad till Svenska Fotobokspriset 2022

A Tree Called Home är en av fem nominerade fotoböcker till Svenska Fotobokspriset 2022. 

A Tree Called Home – Kent Klich
Förlag: Dogwalk Books
Formgivare: Tina Enghoff 
Textförfattare: Leonid Tsoy och Fred Ritchin. Medförfattare: Aleksey Sakhnov 

Film av Lars Dareberg.
Översättning och textning Emily Berry Mennerdahl och Timo Menke.

Juryns motivering:
Kent Klichs A Tree Called Home är ett djupborrande fotografiskt verk som med övertygande konstnärlig kraft blottar det fängelseliknande system i Ryssland där människor med funktionsvariationer spärras in på institutioner, avhumaniseras och berövas möjligheten att leva ett människovärdigt liv.Den djupt skakande skildringen erhåller flera dimensioner genom att också verk av Aleksey Sakhnov, en av alla drabbade patienter, samt funna fotografier och en utförlig textredogörelse, inkluderas i helheten. 

Kent Klich (1952) har visat sina fotoböcker, videoverk, filmer och utställningar i stora delar av världen. Hans arbeten kännetecknas av ett socialt och politiskt innehåll som vuxit fram under långvariga och starka engagemang. Hans senaste fotobok, A Tree Called Home, har tagit honom närmare 20 år att färdigställa.   

Uppslag ur A Tree Called Home. Foto uppslag: Tove Falk Olsson

A Tree Called Home är Kent Klichs berättelse om ett system och en institution för människor som inte passar in i det ryska samhället. Här placeras människor med funktionsvariationer som sällan, eller aldrig får lämna institutionerna.   

Uppslag ur A Tree Called Home. Foto uppslag: Tove Falk Olsson

Jag kom in i en vardag för människor som helt saknade kunskap och kännedom om vad ett hem kan vara. Människor som ibland ända sedan barndomen befunnit sig helt utanför samhället i en opersonlig misär. Men bland all sorg, förtvivlan, ilska och förvirring hittade jag även tillfällen av glädje och gemenskap, berättar Kent Klich. 

Läs om de övriga nominerade här
Länk till pressmeddelande
Länk till biografier om de nominerade