Förbundsnytt | 22 Okt 2020

SFFs svar på A-kasseutredningen

Åsa Anesäter, verksamhetsledare på Svenska Fotografers Förbund (SFF), skriver just nu SFFs remissvar på A-kasseutredningen.

SFFs svar på A-kasseutredningen Åsa Anesäter. Foto: Niklas Alexandersson.

Utredningen föreslår ett helt nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, SFF ska nu skicka in ett remissvar till Arbetsmarknadsdepartementet.

-Utredningens förslag kommer inte att göra underverk för företagare men de är möjligen ett steg på vägen. Vår viktigaste invändning gäller reglerna om vilandeförklaringar av företag för att få A-kassa. En företagare måste kunna få ha aktiva kundkontakter och marknadsföra sitt företag även när det är vilande, säger hon.

Reglerna kring när ett företag ska anses vilande behöver ses över, så att en vilandeförklaring inte innebär ett förbud mot marknadsföring och kundkontakter i syfte att så småningom återuppta verksamheten.

SFFs medlemmar har under augusti månad svarat på frågor om A-kassan. En stor majoritet (88 procent) av de med enskild firma som svarade på enkäten vill inte låta sina företag vila för att få A-kassa. (Källa: SFFs enkät augusti, 2020)

Röster från medlemskåren:

”Jag var tvungen att lägga ner ALLT, stänga hemsida och sälja samtliga inventarier för att  få A-kassa”

”För att få ersättning krävdes att jag lade ned mitt företag. Det som är min bästa chans för att få nya uppdrag. För att överleva under Covid-19 fanns inget val.”

Fakta:
Medellönen i Sverige 2018 var 34 600 kronor i månaden.
För kvinnor 32 600 kronor och för män 36 500 kronor.
(Källa: SCB)

Var fjärde företagare (25 procent) har en lön under 15 000 kr i månaden. Över 71 procent av företagarna har en lön under medellönen i Sverige. Endast var femte företagande kvinna (21 procent) har en lön över 35 000 kr i månaden. Bland företagande män har 29 procent en lön över 35 000 kr i månaden. Företagare med enskild firma har en klart lägre genomsnittlig lön. Endast nio procent har en lön som överstiger 35 000 kr i månaden. Motsvarande siffra bland företagare med aktiebolag är 33 procent. (Källa: Företagarna, skriften Arbetslösheten för Företagare, april 2020).

Medlemskap i A-kassa
Två av fem företagare nationellt (44 procent) är medlem i en A-kassa. Företagare med en till fyra anställda har en anslutningsgrad om 46 procent. Högst anslutningsgrad har företagare med fem till nio anställda (49 procent). I SFFs senaste enkät svarade 35,8 procent att de var medlem i någon A-kassa. Endast 11,6 procent av dessa svarade att de ansökt om stöd någon gång från A-kassa (Källa: SFFs enkät augusti, 2020)