Förbundsnytt | 27 Aug 2019 | SFF

Skolfotoförbud – GDPR-oron är obefogad!

Skolkatalogen är utrotningshotad på grund av att skolor och kommuner ställer in skolfotograferingar med anledning av osäkerhet kring personuppgiftsansvar enligt GDPR. SFF´s jurister reder ut begreppen och förklarar varför oron är obefogad.

Skolfotoförbud – GDPR-oron är obefogad! SFF´s jurister Thomas Riesler och Malin Edin. Foto: Jenny Gustafsson

Många kommuner och skolor är osäkra på hur deras ansvar enligt GDPR ser ut vid skolfotografering och det som skäl för att fatta beslut om att ställa in skolfotografering av elever. Men det behöver inte vara så komplicerat. Enligt GDPR får skolan ta fram skolfoton för användning i sin verksamhet. Då krävs bara ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) mellan skolan och fotografen.

Om barn och föräldrar vill köpa fotografierna på sina barn krävs vårdnadshavarnas samtycke, men detta behöver inte skolan hantera utan där ligger hela ansvaret på fotografen. Den enda insats som behövs från skolan är då möjligen att lämna ut en klasslista eller motsvarande till fotografen. En sådan kan enligt SKL utlämnas till extern part (här: fotografen) i enlighet med offentlighetsprincipen.

Svenska Fotografers Förbunds jurister förtydligar:
– Det är troligtvis osäkerhet om personuppgiftsansvaret eller rädsla för GDPR-sanktioner på €20 000 000 som ligger bakom kommunledningarnas ovilja/rädsla att fortsätta med skolfoto, säger Thomas Riesler.

Och Malin Edin tillägger – GDPR är ett svårtillgängligt och snårigt regelverk men det finns pedagogiska och enkla riktlinjer, bland annat de som Sveriges Kommuner och landsting har tagit fram och det största ansvaret vid skolfotografering ligger inte på skolan utan på fotografen.

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har riktlinjer för skolfoto, de kan du läsa om här.

Andra inslag i ämnet
Läs mer om varför GDPR ej är ett hinder på
(SER) Sveriges Elevfotografers Riksförbunds hemsida.

TV4´s inslag om inställda skolfotograferingen och antagna anledningar bakom beslutet kan du ta del av här.

Ny avtalsmall för skolfotografering
Som ett led i att underlätta för er vid skolfotgraferingsuppdrag har SFF tagit fram en avtalsmall för samtycke till skolfotografering. Du finner mallen här i inloggat läge under GDPR-mallar.