Förbundsnytt | 8 Nov 2022 | SFF

Vi efterlyser vår historia

Efter att vår arkivarie Corinne Ericson-Reuterswärd i två månader har arbetat med arkiven som belyser SFFs verksamhet mellan åren 1895-2012 har vi även kunnat se vad som saknas.

Vi efterlyser vår historia

Foto: Elna Erson

Vi efterlyser därför saknade handlingar. Mycket tacksamma om ni letar på vindar, förråd och epost-program efter följande: 

-Korrespondens med SFF innan 1972 samt 1976-1980
-Handlingar för 88 och 89:e kongressen (det vill säga mellan 1983-1987)
-Verksamhetsberättelser för åren 1966-1967 och 1982-1986.
-Handlingar och fotografier med mera från Västra, Östra, Södra kretsarna. 
-Handlingar från sektionerna, såsom Fotolärarnas Riksförening.
-Styrelseprotokoll från åren 1895- 1965, 1975 (våren), 1982, 1985, 1986, 1987, 1992, 2009 och 2012 (hösten).

Din insats är ovärderlig och hjälper framtidens forskare att skriva fotohistoria. 

Hör av dig till Angelica Månsson Gerde, verksamhetsledare för SFF 

angelica.mansson-gerde@sfoto.se