Fotobokspriset | 7 Febr 2024 | SFF

Elina Birkehag nominerad till Svenska Fotobokspriset 2024

Elina Birkehags bok D FOR DAUGHTER är en av fem böcker nominerade till Svenska Fotobokspriset 2024.

En film av Lars Dareberg. Översättning och textning Emily Berry Mennerdahl och Timo Menke.

Elina Birkehag – D FOR DAUGHTER
Förlag: Spector Books
Formgivare: Laslo Strong 
Textförfattare: Amelia Groom, M. Ty, Quinn Latimer, Meg Miller, Jungmyung Lee, Matilda Kenttä, Linnea Rutz, Jennie Tiderman-Österberg

Juryns motiveringBortglömda berättelser och ett förlorat språk lyfts fram ur historien genom en innovativ och djärv fotografisk och konstnärlig gärning, där kulturhistorien får nytt liv och blir relevant för samtiden. Det går inte att värja sig mot bilderna som förvaltar fäbodens kvinnliga sfär och blir ett lågmält rop som färdas genom århundraden.

Elina Birkehag (1989) har en masterexamen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm men det var under sin utbildning på grafiska programmet på Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam som hon lade grunden till sin första, och nu Svenska Fotobokspris-nominerade bok D FOR DAUGHTER. En berättelse och ett nedslag i hennes hembygd men även en dokumentation av kvinnohistoria från tiden mellan sent 1600-tal till tidigt 1900-tal. En historia som utan hennes vetskap funnits där under den tid hon växte upp i Grycksbo i Dalarna.

Foto: Per Englund

D FOR DAUGHTER är en berättelse för eftervärlden om de inristningar som vallkullorna gjorde på trädstammar i skogarna när de arbetade tillsammans på fäboden under sommarhalvåret. I boken samlas fotografier, anteckningar, teckningar och andra spår och upptäckter från området kring Halgonberget i Rättviks kommun där Elina Birkehag reste omkring och arbetade under ett års tid. Alltid tillsammans med bokens grafiska formgivare Laslo Strong.

För Elina Birkehag blev det snabbt tydligt att hon behövde skapa en bok som gav en samlad bild av det arbete vallkullorna utförde för flera hundra år sedan. Hon hade hittat en viktig del kvinnohistoria som sakta började försvinna. För att göra varje inskription och inristning rättvisa bestämde hon sig för att använda kameran som verktyg och inte välja någon ristning som var extra vacker till förmån för någon annan. Varje bild är också tagen med samma objektiv och på ungefär samma avstånd. Det som skiljer dem åt är ljuset och naturen som förändrades under de olika årstider som hon besökte skogarna.

– För mig som har ett stort intresse för språk, kommunikation, text, typografi och skriftsystem så var det här en otrolig upptäckt. Berättelserna från ristningarna på de uråldriga tallarna är en fantastisk tidsdokumentation som förtjänar att bevaras och berättas. Under mina vandringar i skogarna upptäckte jag att många av träden var på väg att förmultna, så det kändes extra angeläget att fånga in så många berättelser jag bara kunde innan det är för sent, säger Elina Birkehag.

Foto: Per Englund

I boken D FOR DAUGHTER har Elina Birkehag fotograferat 112 olika inristningar. Återkommande i ristningarna är tre initialer som oftast står för kvinnans förnamn, hennes fars namn och slutligen D som i dotter. Även om boken skildrar ett lokalt fenomen såg Elina Birkehag en global gemenskap i arbetet som nu också uppmärksammats både i USA och Kina.

De är nominerade till Svenska Fotobokspriset 2024

Kvinnohistoria, queert tänkande och tillbakablickar i både ljus och mörker är delar av innehållet i de fem nominerade böckerna till Svenska Fotobokspriset 2024. Läs om dem här.