Nyheter | 1 Juni 2018 | Stefan Ohlsson

Bildjournalistisk utbildning i Sundsvall, Oslo och Århus

Bildjournalistikutbildningen i Sundsvall har varit hotad under lång tid. Men nu har den fått en nystart genom att Nordiska Ministerrådet går in med ett bidrag. Dessutom har utbildningen fått en spännande utformning, genom att den är förlagd inte bara till Sundsvall utan också till Oslo och Århus.

Bildjournalistisk utbildning i Sundsvall, Oslo och Århus

Foto: Mittuniversitetet

Det är genom det utbildningsprogram som kallas Nordplus som utbildningen har fått de medel som krävs för att genomföra denna utbildning som är på masternivå. Det innebär att studenterna ska ha en treårig utbildning bakom sig, eller motsvarande yrkeserfarenhet. En av målsättningarna med utbildningen är att ge yrkesverksamma fotografer en möjlighet att vidareutveckla sin teoretiska och praktiska kompetens.
I Århus förläggs utbildningen till Danmarks Medie- och journalistikskola och i Oslo ska den genomföras vid Oslo Universitet.

Terje Lindblom, samordnare för masterprogrammet. Foto: Per Larsson


Läs mer…