Nyheter | 24 Maj 2017 | SFF

"Ett överraskande initiativ"

Joanna Helander berättar om att polska fotografer har en workshop med hennes arkiv som utgångspunkt. Foto: Barbara Kubska

Foto: Barbara Kubska

Krafttag behövs för att ta hand om vårt fotografiska kulturarv skriver SFF:s ordförande Anki Almquist och andra representanter för fotografin i Sverige i en viktig artikel i Svenska Dagbladet . Själv har jag överraskats av ett initiativ från yngre kvinnliga fotografer från södra Polen, den region som jag själv kommer ifrån och som jag har gjort böcker om här i Sverige. Konstakademin i Katowice och landstinget i området finansierar två speciella workshop kring mitt arkiv i Göteborg. Under några veckor ska vi på Konstepidemin, där jag har min ateljé, gå igenom mitt digra negativarkiv, mina originalkopior, skärvor av diverse utställningar och mina filmer. Det kommer att dokumenteras och en utställning samt visning av mina filmer kommer att äga rum till hösten både i Sverige och i Polen. En av fotograferna Barbara Kubska som är lärare på Konstakademin i Katowice  kommer också att göra en egen utställning kring mina bilder, en personlig tolkning av mitt skapande.

Det är mycket glädjande att känna att det jag ägnat hela mitt yrkesliv åt kan vara inspirerande för en yngre generation - även i mitt forna hemland Polen. Och att ett privat initiativ och lite passion kan försätta ett och annat berg. Polen överraskar mig ännu en gång.

Joanna Helander, fotograf

Bilden föreställer Joanna Helander och är tagen av Barbara Kubska på Konstepidemin i Göteborg till en nyutkommen bok i Polen "Utvisade till Paradiset". Boken innehåller intervjuer med polska judiska emigranter som kom till Sverige kring 1968.