Nyheter | 20 Nov 2009 | SFF

SFF:s mål mot se360 till domstol

I början av januari 2010 kommer Marknadsdomstolen att ta upp SFF:s stämningsansökan mot se360 angående oskäliga konkurrensförbud för fotografer.

Företaget se360 sysslar med fastighetsfotografering mot mäklarfirmor. I de avtal som företaget upprättar med frilansfotografer finns en konkurrensklausul som innebär att fotografen är förbjuden att ta uppdrag från uppdragsgivare eller att åta sig förtroendeuppdrag för företag som bedriver en direkt eller indirekt konkurrerande verksamhet med se360 under en period av 24 månader efter avslutat uppdrag.

Om fotografen i fråga bryter mot förbudet är han/hon skyldig att erlägga 100.000 kronor per tillfälle till se360.

Efter förhandling har se360 valt att begränsa konkurrensförbudet till 9 månader efter avslutat uppdrag. Sedan det blev klart att SFF avsåg att stämma se360 har företaget beslutat att koppla konkurrensförbudet till fotografernas intäktsnivåer – ju högre intäkt desto längre giltighet för förbudet.

Men förbudet är överhuvud taget orimligt och hör inte hemma i ett frilanskontrakt, anser Catharina Ekdahl, SFF:s förbundsjurist, som drivit frågan till rätten.

- Vi anser att det är ett oskäligt avtalsvillkor som bör förbjudas genom dom i Marknadsdomstolen, säger hon.