Vem tar hand om fotografers livsverk?

Nätverket nationellt ansvar för fotografi i Sverige (NNAFS) arbetar för att få till stånd en statlig översyn av tillståndet för fotografi i Sverige idag. Lena Wilhelmsson är sammankallande och SFFs representant i NNAFS ledning.

Vem tar hand om fotografers livsverk? Foto: Erik Kessels

Den fotografiska stillbilden är den mest förekommande medieformen för sociala, kulturella, historiska och demokratiska uttryck och intar en dominerande ställning i dagens samhälle. Men i dag saknas både överblicken och en bredare förståelse för stillbildens betydelse i samhället i stort.

Det tryckta ordet förvaltas av Kungliga biblioteket, den rörliga bilden av Filminstitutet och Kungliga biblioteket. Arkiven förvaltas av Riksarkivet. Nationell strategi för att tillvarata vårt kulturarv av ljud och video har varit uppe i utredningar. Men nationella strategier för svensk fotografi lyser med sin frånvaro. 

Det handlar om att förvalta vårt kollektiva visuella bildminne, det historiska men också det som görs nu och i framtiden och att göra detta tillgängligt både för den breda allmänheten och för forskningen. De flesta initiativ styrs av ideella krafter, släktingar eller enskilda eldsjälar. Kommersiella uppköp av fotografers, företags och institutioners arkiv hotar vårt fotografiska kulturarv. Idag pågår projekt och forskning ofta parallellt och ovetandes av varandra – erfarenheter och resultat tas inte omhand och förvaltas på nationell nivå. 

Vem ska ta hand om och bevara de nu aktiva yrkesfotografernas  arbete inför framtiden? SFF,  NNAFS och CFF efterlyser en nationell plan, infrastruktur och statliga resurser för hur dessa livsverk ska kunna säkras och ingå i vårt kollektiva bildminne. Ett första steg skulle vara en statlig utredning med kartläggning och analys av mediets betydelse för synen på och delaktighet i det svenska samhällets utveckling. Du kan läsa en längre artikel i F om detta.

Ledningen/arbetsgruppen för Nätverket nationellt ansvar för fotografi i Sverige består av:
Lena Wilhelmsson, fotograf/kurator och sammankallande
Eva Dahlman, hedersdoktor i fotografi/fotohistoriker
Mia Bengtsson Plynning, delägare/ansvarig för Link Image och Link Image Art Edition, samt nationell samordnare i CFF

NNAFS har drygt 75 medlemmar från olika institutioner som museer, arkiv och konsthallar, men också fotografer och forskare. Läs mer om Nätverket Nationellt ansvar för fotografi i Sverige på Facebook

Visste du att förvaltare av upphovsrättsliga arv sedan sommaren 2022 kan bli medlem i SFF? Läs mer om medlemskapet här 

 

Hemvist för några fotografers livsverk

Bellander, Sten Didrik: Nordiska museet

Bergman Sucksdorff, Astrid: Landskrona Museum

Bergström, Beata: Privat

Bernhard, Kerstin: Nordiska museet

Dahlberg, Elin: Nordic Photos

Gullers, KW: Nordiska museet

Gustavsson, Kenneth: Privat

Hammarskiöld, Hans: Privat

Hassner, Rune: Privat

Hermanson, Jean: Landskrona foto

Hirsch, Walter: Link Image

Jensen, Jens S: Göteborgs stadsmuseum

Johnson, Tore: Nordiska museet

Jonsson, Sune: Västerbottens museum

Karlsson, Stig T: Malmö museer

Lindström, Tuija: Ideell förening

Malmberg, Hans: Nordiska museet

Nettarp, Robert: Link Image

Nilsson, Lennart: Lennart Nilsson AB

Nilsson, Pål-Nils: Riksantikvarieämbetet

Oddner, Georg: Privat/Malmö museer

Ohlsén, Inga: Privat

Olson, Lennart: Hallands konstmuseum

Plüss, Marco: Privat

Riwkin, Anna: Moderna museet

Smoliansky, Gunnar: Privat

Strömholm Christer: Privat

Tunbjörk, Lars: Stiftelse

Winquist, Rolf: Hasselblad Foundation

Wipp, Eric: Kulturen i Lund

Hittar du inte den fotograf du söker?

Kulturhistorisk fotografi är ett register uppdelat i tre dataset: avlidna fotografer som varit verksamma i Sverige från 1800-talets mitt och fram till slutet av 1900-talet, fotograffirmor, samt arkivinstitutioner där bilder förvaras av fotografer och fotograffirmor som ingår i registret.

Nordiska museet har en av de största kulturhistoriska bildsamlingarna i Norden och tillhandahåller ett ämnesordnat bildarkiv.

Alvin är en nationell plattform för bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt material från svenska kulturarvsinstitutioner.

Har du frågor kring juridiken som omgärdar förvaltningen av upphovsrätt efter avliden fotograf? Ta del av vanliga frågor och svar här eller kontakta vår upphovsrättsliga rådgivning

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning

Advokat Pia Janné Juridisk rådgivare
Telefon: 08-700 00 06, knappval 1

Tisdag – torsdag 09.00-12.00.

E-post: jurist@sfoto.se