Avtalsmallar

SFF:s avtalsmallar har tagits fram för att såväl den enskilde fotografen som olika typer av bildköpare ska kunna använda för att enkelt kunna träffa avtal vid uppdragsfotografering, bildanvändning och bildförsäljning.

Avtalsmallarna är tänkta att tillgodose båda parters intressen. På samma sätt fungerar samtyckesmallarna som tecknas mellan avbildad person och fotografen och/eller uppdragsgivaren.

På den här sidan hittar du även avtal som SFF har träffat i den enskilde fotografens ställe och avtalsmallar som SFF har tagit fram tillsammans med andra organisationer. SFF har dessutom tagit fram olika blanketter för den enskilde fotografen som kan användas i fotografens näringsverksamhet.

Samtliga mallar kan laddas ner som pdf, skrivas ut och användas fritt av var och en. Avtalsinnehållet får inte ändras eller manipuleras på något sätt utan tillstånd från SFF. Sker
det ändringar eller manipulation av innehållet i mallarna utan tillstånd från SFF är det inte längre ett dokument som rekommenderas av SFF. Någon hänvisning till SFF eller
användning av SFF:s varumärke får då inte ske.

I samband med att du använder någon av avtalsmallarna rekommenderar vi även att du bilägger våra villkor som finns i SFFs prisguide “Vad kostar en bild?“. På så sätt kompletterar du avtalsmallarna med de allmänna villkor som SFF har tagit fram och som återfinns i prisguiden.

Nedladdningsbara mallar

Du som medlem kommer åt de ifyllbara avtalsmallarna genom att logga in på hemsidan. Här nedan finns samtliga avtalsmallar dock är de inte ifyllbara.

Bifogade filer: 

Bifogade filer:

Bifogade filer: