Föräldraledighet

Om du ska vara föräldraledig eller behöver vara hemma med sjukt barn kan du få ersättning från Försäkringskassan. Hur stor ersättningen blir beror på överskottet i din enskilda firma eller din lön från aktiebolaget.

Enskild firma
Om du har enskild firma gäller samma regler kring föräldraförsäkring som för den som är anställd. Hur mycket du får i föräldrapenning baseras på din förväntade inkomst av näringsverksamhet, det vill säga din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 

Aktiebolag
Eftersom du är anställd i ditt eget aktiebolag baseras föräldrapenningen på den lön du tar ut från ditt bolag, alltså din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Tänk på att om du tar ut en låg lön, eller ingen lön alls, så påverkar det ersättningen när du är föräldraledig. 

Föräldraledighet
Försäkringskassan betalar ut föräldrapenning för totalt 480 dagar för ett barn. 390 av dessa dagar baseras på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Under de resterande 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (år 2023). Läs mer om SGI 

Om du har ensam vårdnad om barnet har du rätt till alla dagarna. Om ni är två föräldrar får ni hälften av dagarna var. Det går att överlåta dagar till varandra, men 90 av dagarna på SGI-nivå är reserverade för var och en och kan inte överlåtas.

Den förälder som inte är gravid har dessutom rätt att vara ledig i tio dagar med föräldrapenning när ett barn föds.

Föräldrapenning kan tas ut till och med den dag barnet fyller 12 år, eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Från och med barnets 4‑årsdag är det dock ett begränsat antal dagar som kan sparas.

Vård av barn (vab)
Om du behöver avstå från att jobba för att ta hand om ett sjukt barn kan du vabba, det vill säga ta ut ersättning för vård av sjukt barn. Du kan vabba hela dagen eller en del av dagen. Huvudregeln är att kan du få ersättning för vab från att barnet är 8 månader fram till den dag barnet fyller 12 år. Särskilda regler gäller för barn under 8 månader samt mellan 12 till 16 år. 

Ersättningen vid vab är cirka 80 procent av din lön, upp till max 1 175 kr per dag under fem dagar i veckan (vilket motsvarar cirka 80 procent av en månadslön på 32 813 kr, gäller år 2023).

Du har även rätt till vab-ersättning om du till exempel följer med ett barn till läkare eller barnavårdscentralen (BVC), eller om du tar hand om ett barn på grund av att den ordinarie vårdaren är sjuk.

Men kom ihåg att du inte får ersättning för vab från Försäkringskassan samtidigt som du får lön eller annan ersättning från ditt företag.

Flexibla nivåer
Du behöver inte ta ut hela dagar med föräldrapenning eller vab-ersättning, utan kan välja att till exempel jobba halva dagen och vara hemma andra halvan. Därmed kan också två föräldrar dela på rätten till ersättning under en och samma dag.

Företagarguiden

Tillbaka till Företagarguidens första sida. Läs mer

Information om föräldrapenning och vab för företagare finns hos Försäkringskassan. Läs mer
Så här räknas SGI ut. Läs mer

Illustration: Madelen Lindgren