Redaktionellt | 7 Nov 2023

Ge bort Fotografisk Tidskrift i julklapp

Letar du efter något innehållsrikt att lägga under granen? Varför inte ge bort en prenumeration på Fotografisk Tidskrift till någon?  Sverige äldsta fototidning har engagerat fotografer sedan 1888.

Ge bort  Fotografisk Tidskrift i julklapp

Foto: Jenny Gustafsson

Så här gör du för att teckna en gåvoprenumeration: Hela 5 nummer för 499 kronor!

Fyll först i namn och adress på den som ska få en prenumeration på Fotografisk Tidskrift. Fyll sen i dina egna uppgifter för fakturering. De fält som är markerade med asterisk är obligatoriska.  Senast 12 december måste vi ha uppgifterna. Då skickar vi nr 4, 2023 direkt till dig så att du kan lägga det under granen.

Efter att du har beställt får du även ett kort som du kan printa ut och ge bort om du vill.

Gåvoprenumeration

  • Uppgifter om den som ska få prenumerationen

  • Uppgifter om dig som ger bort prenumerationen

  • Om du är bosatt utanför Sverige
  • Om du svarar ja på denna fråga skickar vi nr 4, 2023 i ett kuvert till dig. Om du inte vill det kommer du i nästa steg kunna printa ut en fin bild att ge bort. Obs erbjudandet gäller till den 12 december.
    Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).