Kalender | 26 maj, 2020 | På Zoom

Hemma hos fotografen i corona-karantän: Åke Ericson

Vad arbetar fotografer, fotoboksförfattare och konstnärer med i denna tid av social distansering? Fotoförfattarna, Svenska Fotografers Förbund gör ”Hemma hos reportage” hos personer som presenterar ett pågående projekt eller berättar om vad som finns i deras bokhylla.  Åke Ericson berättar om de fotoböcker som inspirerat honom mest.  Den 26 maj klockan 13.

Hemma hos fotografen i corona-karantän: Åke Ericson Foto: Åke Ericson

2013-06-28 Kosice,Slovakia. Juraj Mizigor doing a backflip in the Roma getto Lunik IX, Slovakia when all his friends looking at him.Lunik IX has the most concentated population of Roma peolpe in Europe.The buildings are from the Soviet era and are build for 2500 peolple and today lives 6800 Roma people in the old concret houses without heating and warm water.

Jag har varit professionell fotojournalist i över 30 år. Jag har arbetat för nationell och internationell press men även för organisationer som Läkare utan gränser och Röda Korset. Jag har haft separatutställningar och deltagit i grupputställningar. 2008 blev jag utsedd till Årets Pressfotograf. I Årets bild har jag fått utmärkelser för olika bidrag 13 gånger. Jag har även vunnit utländska priser och utmärkelser. Jag har publicerat mig i Stern, New York Times och Paris Match med flera. Jag hör till agenturen Redux Photo Agency, New York, USA. 

Självporträtt.

Hemsida: Åke Ericson
Instagram: @ake_ericson

Åke Ericson höll sitt artist talk  den 26 maj. Här kan du se filmen

Alla föreläsare i serien.
Ricard Estay
 12 maj
Jenny Källman 14 maj
Trinidad Carrillo 19 maj
Åke Ericson 26 maj
Erik Berglin 28 maj
Anna Edlund och Marcus Andersson 2 juni
Joanna Helander 4 juni
Här kan du läsa mer om alla föreläsare

 • Är du anställd så skriver du in arbetsgivarens namn här.
 • Har du enskild firma eller är student så fyller du i ditt personnummer. Är du anställd så skriver du in arbetsgivarens organisationsnummer här.
 • Om du inte har en hemsida som visar ditt arbete så kan du behöva att komplettera din ansökan med material som visar att du är yrkesverksam.
  Vid återinträde i förbundet behöver du inte betala inträdesavgiften på 100 kr.
  Vad kostar medlemskapet? Se avgifter per medlemskategori ovan.
  Om ditt företag har en annan SNI-kod skriver du in den i fältet Annan. Är du osäker på vilken kod det är så kan du söka fram den genom att klicka här.
 • Ange namnet på din skola om du studerar, eller din tidsbegränsade praktikplats om du är assistent.
 • Är du studerande - ange ovan vilken linje/program du följer.
 • Ange om det är hel- eller deltidsstudier i procent samt utbildningens längd ÅÅMM - ÅÅMM.
 • Om du söker medlemskap som agentur ska du ange omsättningen för det senaste verksamhetsåret.
  Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
  Jag godkänner att förbundet har rätt att för min räkning teckna avtal om överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt: Dels avtal som grundar sig på bestämmelser om avtalslicens i upphovsrättslagen, dels avtal om upphovsrättsliga nyttjanden och ekonomiska frågor som rör ett flertal medlemmar samt bevaka, inkassera och fördela ersättning som utgår med stöd av dessa avtal (t ex avtal om kopiering i skolor och vidaresändning i TV.)
  Om jag svarar ja godkänner jag att mina personuppgifter vidarebefordras till Gefvert så att de kan kontakta mig angående deras försäkringar för SFF-medlemmar.

Kalender