Kalender | 30 mars, 2023 | På Teams

Så kan du arbeta med masker i Camera Raw

Läraren och bildbehandlingsexperten Eva Teréz Gölin går igenom masker i Camera Raw.

Så kan du arbeta med masker i Camera Raw

I den senaste versionen av Camera Raw tillkom flera nya funktioner för att skapa masker. Det blev också blev möjligt att bearbeta de valda områdena med kurvjusteringar, något som verkligen utökar möjligheterna att göra bra deljusteringar i Camera Raw. Under föreläsningen tittar vi på hur det går att arbeta med, förfina, och kombinera de olika maskverktygen för att skapa bättre masker. Vi ska också se på hur du med några extra steg kan importera masken från Camera Raw till Photoshop.

Datum: 30 mars
Tid: 9-10
Var: På Teams.

Foto: Annika Elisabeth von Hausswolff

Kalender