Kalender | 8 okt, 2024 | Landskrona bibliotek

Elina Birkehag – D FOR DAUGHTER

Möt fotoförfattaren Elina Birkehag i ett samtal om boken D FOR DAUGHTER på Landskrona bibliotek den 8 oktober. 

Elina Birkehag – D FOR DAUGHTER

Foto: Sissela Jensen

En vandring längs fäbodstigarna i Dalarnas skog- och myrmark.
 
Djupt inne i Dalarnas skogar står tallar som är hundratals år gamla – grova och taniga, knotiga och täckta av ristningar. De inhuggna bokstäverna på deras stammar har gjorts av vallkullor, kvinnor som från 1600-talet och fram till början av 1900-talet lämnade sina byar under sommarhalvåret för att leva och arbeta tillsammans på fäboden. När de ledde boskapen ute på betesmarkerna ristade de in datum, initialer och meddelanden till varandra. Stammarna blev märkta med ett slags frenetisk klotter, ett kodat språk, en bekräftelse på deras existens: HÄR RISTAR VI VÅRA NAMN.
 
Under de senaste åren har konstnären Elina Birkehag rest tillbaka till skogarna där vallkullorna vallat sina boskap. Hon har letat efter träden och dokumenterat dem. I somras gav hon ut boken D FOR DAUGHTER där ett arkiv med fotografier av 112 ristningar publiceras, tillsammans med anteckningar, arkivmaterial och andra upptäckter.
Elina Birkehag är född 1989 i Grycksbo, Dalarna. Som konstnär utforskar hon inskriptionen i förhållande till dess yta, tid och sammanhang. Arbetet drivs av ett intresse för skrivandet som system och hur vi både format och ständigt formas av dess uppbyggnad och uttryck.
 
Elina examinerades 2023 från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Boken D FOR DAUGHTER är publicerad av förlaget Spector Books 2023. Boken blev nominerad till Svenska Fotobokspriset 2024.
Var: Landskrona bibliotek 
När: 8 oktober kl. 18.00-19.00
 
Samtalet är ett samarbete mellan Fotoförfattarna inom förbundet och Landskrona bibliotek.