Kalender | 14 maj, 2020 | På Zoom

Hemma hos fotografen i corona-karantän: Jenny Källman

Vad arbetar fotografer, fotoboksförfattare och konstnärer med i denna tid av social distansering? Fotoförfattarna, Svenska Fotografers Förbund gör ”Hemma hos reportage” hos personer som presenterar ett pågående projekt eller berättar om vad som finns i deras bokhylla. 14 maj klockan 13 är det dags för Jenny Källman.

Hemma hos fotografen i corona-karantän: Jenny Källman Bilden är något beskuren. Foto: Jenny Källman

Bilden är något beskuren. Foto: Jenny Källman

Jenny Källman är född 1973 och verksam i Stockholm. Hon har en examen från Högskolan för film och fotografi i Göteborg och en master från Konstfack i Stockholm. Hennes arbete pendlar mellan det dokumentära och det iscensatta fotografiet och bilderna har beskrivits som vore de stillbilder från en film och har en nära koppling till betraktarens fantasier. Ett av hennes tidiga arbeten handlade om ritualer och olika slags regler som ungdomar i urbana miljöer skapar åt sig själva. I senare verk drar Källman åt det abstrakta. Hon porträtterar sin egen studio, gator om natten, undersöker fragment av olika material, visar upp vanliga eller triviala saker som är transformerade av olika ljusinställningar, reflektioner där bilderna inte längre kan ses som ögonblick och platser, utan som händelser och rymder. Bilderna blir platslösa och magiska. Jenny Källmans verk finns representerade på Moderna Museet i Stockholm och i flera andra institutioner och privata samlingar. 2016 blev hennes bok The Rectangle’s Sharp Stare (Art and Theory) nominerad till Svenska Fotobokspriset. Just nu deltar hon i grupputställningen IUS INTER på Björkholmen Gallery i Stockholm, galleriet som även representerar henne.

Foto: Privat

Namn: Jenny Källman
Bor: Stockholm
Hemsida: Jenny Källman

 

Jenny Källman höll sitt artist talk 14 maj. Här kan du se filmen

Alla föreläsare i serien. 
Ricard Estay
 12 maj
Jenny Källman 14 maj
Trinidad Carrillo 19 maj
Åke Ericson 26 maj
Erik Berglin 28 maj
Anna Edlund och Markus Andersson 2 juni
Joanna Helander 4 juni
Här kan du läsa mer om alla föreläsare

 • Är du anställd så skriver du in arbetsgivarens namn här.
 • Har du enskild firma eller är student så fyller du i ditt personnummer. Är du anställd så skriver du in arbetsgivarens organisationsnummer här.
 • Om du inte har en hemsida som visar ditt arbete så kan du behöva att komplettera din ansökan med material som visar att du är yrkesverksam.
  Vid återinträde i förbundet behöver du inte betala inträdesavgiften på 100 kr.
  Vad kostar medlemskapet? Se avgifter per medlemskategori ovan.
  Om ditt företag har en annan SNI-kod skriver du in den i fältet Annan. Är du osäker på vilken kod det är så kan du söka fram den genom att klicka här.
 • Ange namnet på din skola om du studerar, eller din tidsbegränsade praktikplats om du är assistent.
 • Är du studerande - ange ovan vilken linje/program du följer.
 • Ange om det är hel- eller deltidsstudier i procent samt utbildningens längd ÅÅMM - ÅÅMM.
 • Om du söker medlemskap som agentur ska du ange omsättningen för det senaste verksamhetsåret.
  Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
  Jag godkänner att förbundet har rätt att för min räkning teckna avtal om överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt: Dels avtal som grundar sig på bestämmelser om avtalslicens i upphovsrättslagen, dels avtal om upphovsrättsliga nyttjanden och ekonomiska frågor som rör ett flertal medlemmar samt bevaka, inkassera och fördela ersättning som utgår med stöd av dessa avtal (t ex avtal om kopiering i skolor och vidaresändning i TV.)
  Om jag svarar ja godkänner jag att mina personuppgifter vidarebefordras till Gefvert så att de kan kontakta mig angående deras försäkringar för SFF-medlemmar.

Kalender