Kalender | 7 maj, 2020 | På Zoom

Hemma hos fotografen i corona-karantän: Lotta Törnroth

Vad arbetar fotografer, fotoboksförfattare och konstnärer med i denna tid av social distansering? Fotoförfattarna, Svenska Fotografers Förbund gör ”Hemma hos reportage” hos personer som presenterar ett pågående projekt eller berättar om vad som finns i deras bokhylla. Först ut var  Lotta Törnroth som höll sitt artist talk torsdagen den 7 maj.

 

Hemma hos fotografen i corona-karantän: Lotta Törnroth Foto: Lotta Törnroth

Lotta Törnroth kommer berätta om sin konstnärliga process, vad som inspirerar henne och hur allt det kommit att forma henne till att vilja publicera sina arbeten i bokform. Hennes senaste bok Imaginära öar (Blackbook Publications, 2019) utspelar sig på Grönland i huvudstaden Nuuk där Törnroth var på ateljévistelse. Det storslagna vackra havet som omgärdar ön har lockat dit Törnroth. Det är många som har gett sitt liv åt havet här men man är också beroende av det för överlevnaden. I hennes fotografier utsätter hon sig för havet. Tidiga morgnar, i isande kyla och med långa exponeringstider står hon och agerar med ljuset från en ficklampa som en kommunikatör mellan havet och betraktaren av bilden.

Törnroth är konstnär och utbildad på Akademin Valand i Göteborg och på Aaltouniversitetet, högskolan för konst, design och arkitektur i Helsingfors.

Foto: Alexandra Larsson Jacobsson

Hemsida: Lotta Törnroth
Instagram: @lottatornroth

 

Lotta Törnroth höll sitt artist talk den 7 maj : Här kan du se filmen.

Alla föreläsare i serien:
Lotta Törnroth 7 maj
Ricard Estay 12 maj
Jenny Källman 14 maj
Trinidad Carrillo 19 maj
Åke Ericson 26 maj
Erik Berglin 28 maj
Anna Edlund och Markus Andersson 2 juni
Joanna Helander 4 juni
Här kan du läsa mer om alla föreläsare

 • Är du anställd så skriver du in arbetsgivarens namn här.
 • Har du enskild firma eller är student så fyller du i ditt personnummer. Är du anställd så skriver du in arbetsgivarens organisationsnummer här.
 • Om du inte har en hemsida som visar ditt arbete så kan du behöva att komplettera din ansökan med material som visar att du är yrkesverksam.
  Vid återinträde i förbundet behöver du inte betala inträdesavgiften på 100 kr.
  Vad kostar medlemskapet? Se avgifter per medlemskategori ovan.
  Om ditt företag har en annan SNI-kod skriver du in den i fältet Annan. Är du osäker på vilken kod det är så kan du söka fram den genom att klicka här.
 • Ange namnet på din skola om du studerar, eller din tidsbegränsade praktikplats om du är assistent.
 • Är du studerande - ange ovan vilken linje/program du följer.
 • Ange om det är hel- eller deltidsstudier i procent samt utbildningens längd ÅÅMM - ÅÅMM.
 • Om du söker medlemskap som agentur ska du ange omsättningen för det senaste verksamhetsåret.
  Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
  Jag godkänner att förbundet har rätt att för min räkning teckna avtal om överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt: Dels avtal som grundar sig på bestämmelser om avtalslicens i upphovsrättslagen, dels avtal om upphovsrättsliga nyttjanden och ekonomiska frågor som rör ett flertal medlemmar samt bevaka, inkassera och fördela ersättning som utgår med stöd av dessa avtal (t ex avtal om kopiering i skolor och vidaresändning i TV.)
  Om jag svarar ja godkänner jag att mina personuppgifter vidarebefordras till Gefvert så att de kan kontakta mig angående deras försäkringar för SFF-medlemmar.

Kalender