Kalender | 12 maj, 2020 | På Zoom

Hemma hos fotografen i corona-karantän: Ricard Estay

Vad arbetar fotografer, fotoboksförfattare och konstnärer med i denna tid av social distansering? Fotoförfattarna, Svenska Fotografers Förbund gör ”Hemma hos reportage” hos personer som presenterar ett pågående projekt eller berättar om vad som finns i deras bokhylla.  Ricard Estay bjuder in den 12 maj klockan 13.

Hemma hos fotografen i corona-karantän: Ricard Estay Foto: Ricard Estay.

Foto: Ricard Estay. Bilden är beskuren.

Ricard Estay (f.1985) är fotograf, konstnär och författare, uppvuxen i Fittja, Botkyrka. Genom visuellt berättande och poesi skapar han komplexa porträtt av mentala och fysiska platser. Han har tidigare gett ut böckerna ”Livet är en Fittja” 2011 och ”Boken” 2015 och rör sig mellan fiktion, minnen och samhällskritiska skildringar av en segregerad stad. 2019 kom hans första fotobok ”En gång i betongen” där han återskapade ett tidsdokument över sin barndom i sin förort Fittja, baserat på sina minnen. Utöver sin egen praktik jobbar han som fotograf och filmare på Statens konstråd och följer den offentliga konsten i Sverige sedan 2015. Han kommer att prata lite om sin fotobok En gång i betongen, och om riskerna och möjligheterna av att känna platsen och människor man dokumenterar. Men vi får även höra lite om ett påbörjat projekt där vi får glimtar av en länge förlorad men nu hittad skatt.

Foto: Nicolas Wormull

Hemsida: http://www.ricardestay.com
Instagram: @ricard_estay

Ricard Estay höll sitt artist talk den 12 maj. Här kan du se filmen

Alla föreläsare i serien:
Lotta Törnroth
7 maj
Ricard Estay
 12 maj
Jenny Källman 14 maj
Trinidad Carrillo 19 maj
Åke Ericson 26 maj
Erik Berglin 28 maj
Anna Edlund och Markus Andersson 2 juni
Joanna Helander 4 juni

Här kan du läsa mer om alla föreläsare

 • Är du anställd så skriver du in arbetsgivarens namn här.
 • Har du enskild firma eller är student så fyller du i ditt personnummer. Är du anställd så skriver du in arbetsgivarens organisationsnummer här.
 • Om du inte har en hemsida som visar ditt arbete så kan du behöva att komplettera din ansökan med material som visar att du är yrkesverksam.
  Vid återinträde i förbundet behöver du inte betala inträdesavgiften på 100 kr.
  Vad kostar medlemskapet? Se avgifter per medlemskategori ovan.
  Om ditt företag har en annan SNI-kod skriver du in den i fältet Annan. Är du osäker på vilken kod det är så kan du söka fram den genom att klicka här.
 • Ange namnet på din skola om du studerar, eller din tidsbegränsade praktikplats om du är assistent.
 • Är du studerande - ange ovan vilken linje/program du följer.
 • Ange om det är hel- eller deltidsstudier i procent samt utbildningens längd ÅÅMM - ÅÅMM.
 • Om du söker medlemskap som agentur ska du ange omsättningen för det senaste verksamhetsåret.
  Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
  Jag godkänner att förbundet har rätt att för min räkning teckna avtal om överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt: Dels avtal som grundar sig på bestämmelser om avtalslicens i upphovsrättslagen, dels avtal om upphovsrättsliga nyttjanden och ekonomiska frågor som rör ett flertal medlemmar samt bevaka, inkassera och fördela ersättning som utgår med stöd av dessa avtal (t ex avtal om kopiering i skolor och vidaresändning i TV.)
  Om jag svarar ja godkänner jag att mina personuppgifter vidarebefordras till Gefvert så att de kan kontakta mig angående deras försäkringar för SFF-medlemmar.