Kalender | 28 maj, 2020 | På Zoom

Hemma hos fotografen i corona-karantän: Erik Berglin

Vad arbetar fotografer, fotoboksförfattare och konstnärer med i denna tid av social distansering? Fotoförfattarna, Svenska Fotografers Förbund gör ”Hemma hos reportage” hos personer som presenterar ett pågående projekt eller berättar om vad som finns i deras bokhylla.  Erik Berglin håller ett artist talk 28 maj klockan 13 på Zoom.

Hemma hos fotografen i corona-karantän: Erik Berglin

Foto: Erik Berglin

Erik Berglin är född i Sundsvall 1980 och numera bosatt i Stockholm. Utbildad på Högskolan för Fotografi i Göteborg med MFA 2010. Han arbetar främst med fotografi i en utvidgad kontext, med ingrepp i offentliga rummet och fotografier som görs med/av algoritmer. I sommar är han aktuell på vandringsutställningen Re:Generation som har premiär på Musèe de I`Elysèe i Schweiz för att sedan turnera på konstinstutioner världen över i fem år samt med en solo på Gustavsbergs Fotopark. 2019 tilldelades han 2:årigt arbetsstipendium av konstnärsnämnden.

Foto: Minna Forsberg

Hemsida: erikberglincom
Instagram: @erikberglin

Erik Berglin höll sitt artist talk den 28 maj. Här kan du se filmen 

Alla föreläsare i serien. Mer information kommer
Lotta Törnroth
7 maj
Ricard Estay
 12 maj
Jenny Källman 14 maj
Trinidad Carrillo 19 maj
Åke Ericson 26 maj
Erik Berglin 28 maj
Anna Edlund och Marcus Andersson 2 juni
Joanna Helander 4 juni
Här kan du läsa mer om alla föreläsare

 • Är du student fyller du i ditt personnummer här
 • Om du inte har en hemsida som visar ditt arbete så kan du behöva att komplettera din ansökan med material som visar att du är yrkesverksam.
  Vid återinträde i förbundet behöver du enbart fylla fälten ovan i ansökan.
  Vad kostar medlemskapet? Se avgifter per medlemskategori ovan.
 • Ange namnet på din skola eller, om du är assistent, din tidsbegränsade praktikplats.
 • Är du studerande - ange ovan vilken linje/program du följer.
 • Ange om det är hel- eller deltidsstudier i procent samt utbildningens längd ÅÅMM - ÅÅMM.
  Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
  Jag godkänner att förbundet har rätt att för min räkning teckna avtal om överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätt: Dels avtal som grundar sig på bestämmelser om avtalslicens i upphovsrättslagen, dels avtal om upphovsrättsliga nyttjanden och ekonomiska frågor som rör ett flertal medlemmar samt bevaka, inkassera och fördela ersättning som utgår med stöd av dessa avtal (t ex avtal om kopiering i skolor och vidaresändning i TV.)
  Jag godkänner att mina personuppgifter vidarebefordras till Gefvert så att de kan kontakta mig angående deras försäkringar för dig som SFF-medlem.

Kalender