Kalender | 15 jan, 2019 | Distans

Process - Individuell feedback med Susanne Fessé under ett år - distans

Kursledare: Susanne Fessé, konsthistoriker, curator.

Utbildningen genomförs under ett år av Susanne Fessé, konsthistoriker, curator mellan våren 2019 – hösten 2019 i samverkan med CFF – Centrum för fotografi och SFF – Svenska Fotografers Förbund. Målsättning med individuell feedback är att ge inspiration, utveckling och insikt om den kreativa processen i ditt fotografiska arbete. Deltagare kommer under ett års tid ges enskild feedback av Susanne Fessé i form av textbearbetning, bildurval och utmanande fotografiska övningsuppgifter i relation till pågående fotografiskt projekt. Mellan januari 2019 – december 2019 sker 7 feedbackmöten (1–1.5 timme/tillfälle) via Skype eller telefon. Om önskemål finns kan två möten ske fysiskt på avtalad plats i Stockholm. Tiden mellan feedbackmöten används till vidareutveckling av deltagarens projekt.

För att delta i individuell feedback vill vi att du kommit en bit på vägen i tanken om ditt projekt. Efter avslutad kurs kommer du i text och bild kunna presentera ett visningsklart material kring ett av dina arbeten. Materialet kan sedan användas vid portfoliovisningar, ansökningar för projektfinansiering eller utbildningar. Efter avslutat år kommer du kunna redovisa ditt projekt under en kväll i CFF:s galleri i december 2019.

Utbildningsansvarig: Susanne Fessé, konsthistoriker, curator.
Start: 15 januari 2018
Antal deltagare: Individuell feedback, max 4 platser/år.
Ansökan: 10 december till 15 januari till susanne@centrumforfotografi.se
Ansök med kortfattad CV och projektidé. Senast den 18 januari utgår svar om plats erhållits.
Betalning: Faktura skickas vid antagning och är då bindande.
Avgift: 9 700 kr ex. moms för medlemmar i CFF och SFF.  13 200 kr ex. moms för icke medlemmar.

Om Susanne Fessé
Susanne Fessé (1977) är oberoende curator, konsthistoriker och skribent. Hon är tillsammans med Linda Bergman grundare av VERK tidskrift, som 2018 tilldelades Publishingpriset. Susanne är en del av CFF – Centrum för fotografis utställningsgrupp. Susanne har bland annat anlitats av Moderna Museet, ArkDes, Stadsmuseet, Västerbottens museum, Murberget, Uppsala konstmuseum, Bulletinen, Fotografiskt tidskrift, och Cora. Förutom utställningar i gallerirum och museum, har hon arbetat med ett antal platsspecifika utställningar i det offentliga rummet.

Kalender