abcdefefhsi
Tekniknyheter | 17 Juni 2018 | Stefan Ohlsson

Utbyte av Peak Anchors

Peak Design har blivit en populär kamerarem, genom den smarta lösningen med små ankare som sätts fast på kameran och sedan snäpps en kamerarem fast. Det finns ett antal olika olika remmar, vilket gör det enkelt att anpassa rem till fotograferingssituation. Men framförallt är det enkelt att ta bort remmen när du har kameran på stativ.

Utbyte av Peak Anchors

Nu har det rapporteras att någon enstaka ankare av generation 1 och 3 har brustit. Peak Design har därför gått ut med ett utbytesprogram, där man anmäler hur många ankare man har av dessa två generationer. Sedan skickar de nya ankare till dig. Du behöver alltså inte returnera dina ankare.
Det finns ett frågeformulär som du behöver fylla i.