Förbundsnytt | 15 Febr 2023 | SFF

Drönarfrågan till Riksdagen

I dag den 15 februari uppmärksammades drönarfrågan i Riksdagen. SFFs förbundsordförande Paulina Holmgren talade ett seminarium som lyfte problematiken med spridningstillstånd. Fotografer är en av de grupper som förlorar mest på de långa handläggningstiderna. 

Drönarfrågan till Riksdagen

Foto: Anders Andersson

– Jag upplever att vi verkligen lyckades förmedla det absurda och verkningslösa med dagens lagstiftning, som inte alls träffar där den behövs, sade Paulina Holmgren efteråt. 

Även SFF-medlemmarna och drönarfotograferna Anders Andersson, Annci Gustafsson och Henrik Eberlund var på plats. 

– Det kändes givande att riksdagsledamöterna på plats verkade både intresserade och överrumplade av problemets omfattning, säger Anders Andersson. 

Riksdagsledamot Rickard Nordin (C) stod som värd. Inledningsvis sammanfattade Paulina Holmgren hur vår yrkeskår ser på situationen. Läs vår sammanfattning här.

Kärnan i problematiken är att många fotografer tvingas ta ställning till om det ska bryta lagen för att inte tappa kunder till konkurrenter som systematiskt struntar i att söka spridningstillstånd. Svenska Flygsportförbundet uppskattar att de har ett mörkertal om ca 1,6 miljoner bilder som aldrig skickats in för granskning till Lantmäteriet – en siffra som om de lämnat in hade förlängt handläggningstiderna med flera år. Även Mäklarsamfundet vittnar om försenade fastighetsaffärer av till exempel tomtförsäljningar, där drönarbilder över skog och mark idag är ett måste.  

Nästa steg är att vi kräver (1) lagändring i första hand, och (2) innan en lagändring träder i kraft vill vi ha undantag och tillstånd för yrkesverksamma fotografer, och som (3) ett sista alternativ i väntan på lagändring att handläggningstiderna kortas ned till under 5 dagar.   

Deltog i seminariet gjorde även representanter från Tidningsutgivarna, Mäklarsamfundet, Transportföretagen Flyg, Polismyndigheten NOA, och Svenska Flygsportförbundet. Flera riksdagspartier samt Riksidrottsförbundet, Räddningstjänsten och Svenska Journalistförbundet/BLF deltog också.