abcdefefhsi
Förbundsnytt | 7 Mars 2023

Föreläsning om att skriva avtal

Den 7 mars höll SFFs rådgivare, advokat Pia Janné, en digital föreläsning om risker med att inte skriva avtal.

 

Föreläsning om att skriva avtal

SFFs rådgivare advokat Pia Janné. Foto: Jenny Morelli

Hon berättade bland annat att hon ofta får frågor från medlemmar om situationer när avtal INTE är skrivna och att hon ofta får snåriga avtal skickade till sig.

Utan avtal är det svårt att ha koll på sina rättigheter och skyldigheter. Man kan få onödiga kostnader och hamna i onödiga tvister om man saknar avtal. Korta avtal är bättre än inga avtal alls och skriftliga avtal (sms eller mail till och med) är alltid bättre än muntliga.  Hon hänvisade till avtalsmallarna på sfoto.se och påminde om att det alltid är bra att skicka med dokumentet med allmänna villkor till kunden. Hon fick bland annat frågor om skadeståndsklausuler, om vad skälig tid för accept betyder och om kunder har rätt att redigera om fotografens bilder. 

Här hittar du Pias sammanfattning av vad som är viktigt att tänka på.

Nästa frukostföreläsning den 31 mars handlar om hur man kan arbeta med masker i Camera Raw. Du anmäler dig här.