Förbundsnytt | 11 Nov 2020

Lättnader i a-kassan förlängs

Regeringen beslutade i våras om ökade möjligheter till a-kassa för företagare. Dessa åtgärder förlängs i ett år till och med 2021.

Precis som Svenska Fotografers Förbund (SFF) föreslagit förlängs nu möjligheten att vilandeförklara sitt företag flera gånger under hela 2021, liksom möjligheten att vidta vissa åtgärder i sin firma utan att förlora sin a-kassa.

– Vi välkomnar givetvis beskeden om förlängningen av de lättnader i A-kassereglerna. Lättnaderna, som innebar att det blev OK att uppdatera hemsidor, sociala medier och ha kund- och leverantörskontakter under arbetslöshet, är något våra medlemmar behöver för att kunna återuppta verksamheten när arbetslösheten är över. Dessa lättnader är något SFF jobbat för framförallt inom KLYS redan innan pandemin och de borde vara självklara även efter den, säger Åsa Anesäter, verksamhetsledare Svenska Fotografers Förbund.

SFFs medlemmar har under augusti 2020 svarat på frågor om A-kassan. En stor majoritet (88 procent) av de med enskild firma som svarade på enkäten vill inte låta sina företag vila för att få A-kassa. I SFFs senaste enkät svarade 35,8 procent att de var medlem i någon A-kassa. Endast 11,6 procent av dessa svarade att de ansökt om stöd någon gång från A-kassa. (Källa: SFFs enkät augusti, 2020).

Läs mer statistik i denna artikel på vår hemsida om A-kassan från 22 oktober 2020.