Fotoböcker | 7 Okt 2022 | SFF

Magnus Rietz: ”Svenska fyrar”

1999 utkom en bok med samma titel som denna.

Magnus Rietz: ”Svenska fyrar”

Denna utgåva har inte så mycket med sin tidigare namne att göra. Rietz har återbesökt fyrarna tjugo år senare och konstaterar att mycket har hänt. Många av de gamla byggnaderna är faktiskt i bättre skick än då.

Varje fyrs historia beskrivs. Här finns pittoreska fyrar på land, varav en del köpts upp av privatpersoner och omvandlats till vandrarhem eller sommarstugor. Något helt annat är de kassunfyrar som står mitt ute i öppet hav. Här kunde en gång fem personer arbeta i fjortondagarspass. Bara ett torn mitt ute i öppet hav. Det berättas om Grundkallens fyr, där man upplevde ohyggliga vibrationer i hela byggnaden vid storm. Här skall också det svenska vindrekordet ha uppmätts till 44 m/per sek. Det blev dock ej officiellt noterat eftersom vindmätaren blåste ner i havet vid 40 m/ per sek!

Etthundra fyrar är presenterade i boken som också innehåller en lista på fyrtermer samt en lista på olika fyrlinser. 

Fotografi: Magnus Rietz
Text: Magnus Rietz
Formgivning: Mikael Engblom
Förlag: Lind & Co, 2022

Se mer