Erik Holmstedt

Erik Holmstedt (f. 1952 i Malmberget) och är fotograf med examen från Konstfack. I boken Inte längre mitt hem (2008) skildrar han gruvsamhället Malmberget under två tidsperioder. Möt Erik Holmstedt i denna film och hör honom berätta om sitt arbete och processen som ledde fram till boken.

 

Läs mer om Erik Holmstedts arbete och böcker på hans hemsida.

Foto, ljud och redigering: Anders Alm.