abcdefefhsi

Stina Brockman

Stina Brockman (f.1951) hör till de konstnärer och fotografer som skapat sin egen personliga värld av uttryck och precision. Gemensamt för de flesta av Brockmans fotografier är att de löser upp skillnaden mellan yttre och inre verklighet. Hon är utbildad vid Konstfack och Kungl. Konsthögskolan.

Hennes verk har visats av Moderna Museet, Artipelag, Kulturhuset, Marabouparken och Hasselblad mfl. Det tyska förlaget Kehrer gav 2016 ut boken The Sensation of Falling. I filmen hör ni henne berätta om en spännande fotografisk resa.

Läs mer om Stina Brockman och hennes arbete här.

Foto, ljud och redigering: Annika Thörn Legzdins