Juridik | 27 April 2017 | Thomas Riesler

Bildtjuv får böter och tvingas betala skadestånd

En man i Småland tog andra fotografers bilder och ställde ut som sina egna. Nu har han fått ett strafföreläggande av domstol.
Mycket glädjande, skriver SFF:s jurist Thomas Riesler.

Tidigare i år skrev Thomas Riesler om fallet i en krönika i Fotografisk Tidskrift. Läs mer

Det handlar om en man i Småland som använt fyra andra fotografers bilder och ställt ut dem som sina egna på tre utställningar och dessutom visat dem på sin hemsida och presenterat dem som sina egna.  Vår jurist blev kontaktad av en av de fyra fotograferna och denne begärde sedan ersättning för intrånget på 22 500 kronor.

Två av fotograferna har begärt 3300 respektive 1000 kronor från bildtjuven. Den fjärde begärde inget skadestånd.

Mannen måste utöver ovan nämnda skadestånd även betala 60 dagsböter à 50 kronor. Åklagare har varit Jennie Kronlund, specialist på immaterialrätt och som deltar i Nationella gruppen mot immaterialrättsbrott.  Hon är även är åklagare i det så kallade Swestream-målet.

 Thomas Riesler kommenterar domen så här:

-Detta är en glädjande framgång för upphovsmännen och lagstiftaren. Det har varit svårt att få privatpersoner, men även vissa företag att förstå att man inte bara kan gå ut på internet och ta de fotografier man hittar och använda dem på det sätt de vill. Men det har även varit svårt att få myndigheterna att avsätta resurser för att beivra denna typ av intrång. Detta ärende visar att det finns hopp för dessa frågor och att möjligheterna att få upprättelse vid upphovsrättsintrång faktisk finns, säger han.