Stipendier och bidrag

Stipendier och bidrag
Ett sätt att få ett tillskott till kassan kan vara att söka stipendier och bidrag för exempelvis enskilda projekt. Här hittar du information om SFF:s rese-, utbildnings- och vistelsestipendier, och om en rad andra organisationer som regelbundet delar ut stipendier och bidrag. Tänk på att vid sidan av nationella stipendier såsom Författarfondens och Konstnärsnämnden så finns det ofta lokala stipendier att söka i din region eller kommun. 

Om du driver din verksamhet i en enskild firma så är det du som är godkänd för F-skatt, inte ditt bolag som juridisk person vilket är fallet om du driver din verksamhet som aktiebolag. Om du erhåller skattepliktigt stipendium så tar du upp det som inkomst av näringsverksamhet i din deklaration. Du ska göra avdrag för omkostnaderna och betalar skatt och socialavgifter på nettoinkomsten.

Om du driver ett aktiebolag kan du göra en ”överföring till juridisk person”, det vill säga du för över pengarna till aktiebolaget, men du kan inte ansöka som aktiebolag utan det är du som person som söker och beviljas bidrag.

Skatt på stipendier och bidrag
Vad som gäller för skatt på stipendier och bidrag ser lite olika ut beroende på bidragsformen. Generellt gäller att tre villkor ska vara uppfyllda för att ett stipendium ska vara skattefritt:

  1. Stipendiet får inte vara en ersättning för något arbete eller annan motprestation. Då betraktas stipendiet som betalning och ska därför beskattas, även om det kallas stipendium.
  2. Stipendiet får inte betalas ut löpande under en längre tid. Därför är till exempel Konstnärsnämndens ettåriga och tvååriga arbetsstipendier skattefri men inte de fem- och tioåriga.
  3. Stipendiet ska inte heller vara av pensionskaraktär, det vill säga komplettera pensionsutbetalningar.

Här hittar du information om skatteregler för Konstnärsnämndens stipendier och bidrag. Andra regler kan gälla om du får ett stipendium från exempelvis en stiftelse, privat fond eller en lokal aktör – fråga alltid vid ansökan vad som gäller för just deras stipendium.

Företagarguiden

Tillbaka till Företagarguidens första sida. Läs mer

Är stipendier skattefria eller inte och hur ska de deklareras? Läs mer om skatter

Konstnärsnämndens regler för utbetalningar till privatpersoner som har bolag. Läs mer

 

Illustration: Madelen Lindgren