Kommersiella uppdrag

Resultatet från SFFs senaste arvodesenkät
1 500 kr - 3 000 kr / timme

Debiteringen avser

Fotografering: Innefattar all tid som hör till fotograferingen samt förberedelsetid, planering, rekognosering och restid.

Bildhantering: Innefattar all tid som hör till bildhantering, exempelvis bildimport, bildurval, rawfilskonvertering, bildbehandling (såsom färgbalans, vit- och svartpunkt, kontrast, skärpning), anpassning av profiler, metadata och taggning.

Leverans: Innefattar all tid som rör leverans, kopior, efterbeställning, bildleverans samt back−up och lagring av materialet.

Beräkna ca 1-2 bilder/timme i debitering för originalframställning enligt ovan. 
Debiteringen avser uppdrag med standardutrustning och är en indikation på en lägsta nivå.
Oavsett tidsåtgång bör du aldrig debitera mindre än 3 timmar.
Rekommenderad milersättning är 45 kr/mil.
Kväll- och helgtillägg: 25% på timpris.
F-skatt, sociala avgifter, försäkringar, semesterersättning m.m. ska inräknas.
På samtliga priser tillkommer en mervärdesskatt på 25%.

Övrigt

Material, specialutrustning, resekostnader, assistent m.m debiteras enligt separat överenskommelse.

Vissa väljer att istället för att debitera per timma sätta fasta priser för halvdag eller heldag. Ett riktmärke som flera anger i SFFs senaste arvodesenkät är 10 000 kr och uppåt för halvdag och 20 000 kr och uppåt för heldag. 

Rådgivning
Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Rådgivning i pris- och marknadsfrågor

Lisa Engström, rådgivare
Telefon: 08 700 00 06 - Knappval 2

Tisdag, onsdag och torsdag 09.00–12.00