Redaktionellt | 15 Juli 2020 | Maria Marteleur

Sune Jonsson och tiden som försvann

Bildpoesi från Sveriges inland av fotografen Sune Jonsson visas nu på Värmlands Museum. Sune Jonsson var en av Sveriges främsta dokumentärfotografer genom tiderna. Han har här skildrat människor och det svenska landskapets karga skönhet i tider av stor förändring. Utställningen Och tiden blir… ett förunderligt ting öppnar i Karlstad den 1 juli.

Sune Jonsson och tiden som försvann

Johan Engman upp en dyrbar ägodel. När Sune Jonsson tog bilden av Johan Engman med sin Dürer-monografi 1957 visade han (i boken Byn med det blå huset liksom i de otaliga utställningar och publikationer som bilden senare funnits med i) en viktig del av den personens livsval. Engman drömde om ett annat liv, en annan värld. Monoggrafin var skriven på esperanto. Han lärde sig språket, och hade en förhoppning att världens folk skulle leva i fred om alla talade esperanto. Han var "Emil Drömmare" i det blå huset i Sune Jonssons bok. Han hade rivit faderns ladugård, ville inte alls leva det livet. Han hade varit i Amerika några år, men återvände. Han köpte sig en trattgramofon och spelade de senaste låtarna för traktens ungdom som kom och dansade i hans hus (som inte var blått i verkligheten, bara annorlunda). De fick betala en krona per par för en danskväll. Johan Engman var en mycket unik person i byn, som accepterade hans livsstil, men som givetvis såg honom som en outsider. Foto: Sune Jonsson

Från 1968 hade Sune Jonsson anställning som fältetnolog och fotograf vid Västerbottens museum i Umeå. År 2002 överlät Sune Jonsson hela sitt arkiv till museet, som 2014 kunde öppna Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi

Bilden på Johan Engman är tagen 1957 bilden nedan (Helen 6 år dricker kaffe på fat. Baggård, Nordmaling är tagen 1960 av Sune Jonsson. 

Helen Jonsson dricker kaffe i Nordmaling 1960, foto. Sune Jonsson

Helen Jonsson dricker kaffe i Nordmaling 1960, Sune Jonssons original för Album ur depositionen.

 

Foto från utställningen "Och tiden förblir ett förunderligt ting". Foto: Sune Jonsson

Fotograf Sune Jonsson

  • Sune Jonsson (f. 1930–2009) räknas som en av Sveriges viktigaste och främsta dokumentärfotografer.
  • 1993 förärades Sune Jonsson Hasselbladpriset, för en “framstående fotografisk gärning”.
  • 1995 utsågs han till agronomie hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
  • 2001 till filosofie hedersdoktor vid Umeå universitet.

Läs mer om utställningen “Och tiden blir ett förunderligt ting” som visas på Värmlands museum 2020. 

Om du vill läsa mer om Sune Jonsson kan du göra det på Sune Jonsson-sällskapets sajt.