Redaktionellt | 8 Okt 2018 | Jenny Morelli

Thomas H Johnsson får Gullers-stipendium 2018

Fotografen Thomas H Johnsson tilldelas 2018 års KW Gullers-stipendium.

Thomas H Johnsson får Gullers-stipendium 2018 Foto: Thomas H Johnsson

From the serie "Swedish Blue 1"

“Att bli uppmärksammad med en sådan här anrik och prestigefylld utmärkelse är ett distinkt bekräftelse på att ens arbete betyder någonting. Att det man gör är viktigt. När man arbetar med stora och tidskrävande projekt, som jag gör, är ett ekonomiskt tillskott alltid välkommet. Det skapar en nödvändig arbetsro och ger mig utrymme att fokusera, skriver Thomas H Johnsson i ett pressutskick.

Stipendiet instiftades 1977 och sedan 1991 delas det ut av KW Gullers minnesfond som förvaltas av Nordiska museet. Av totalt 38 fotografer som tidigare mottagit stipendiet kan exempelvis Lars Tunbjörk, Tuija Lindström, Gerry Johansson och Maud Nycander nämnas. Numera är stipendiesumman på 30 000 kronor.

Foto: Martin Bogren

Motiveringen lyder: ”Fotografen Thomas H Johnsson sätter med sitt projekt ”Swedish Blue” ljuset på det bortglömda lokalsamhället där tidens tempo är långsamt och där ”inget händer”. Med ett minimalistiskt bildspråk som präglas av dämpad färgskala och en meditativ ton vill han uppmana betraktaren att själv se och reflektera över sin egen tid och sin omgivning. Arbetets undertext ställer angelägna frågor om verklighetsbegreppets objektiva ställning. Vad är det egentligen vi ser? Hur påverkade blir vi av yttre faktorer som sociala medier och hörsägen? I förlängningen ger ”Swedish Blue” nya infallsvinklar och ökad insikt om tillvaron utanför våra storstäder. För sitt enträgna dokumentära arbete utanför fotografins mittfåra, och för att ges möjlighet att fortsätta ett projekt som ställer obekväma men viktiga frågor om vår svenska samtid, tilldelas Thomas H Johnsson 2018 års KW Gullers-stipendium.”  Läs mer