Kalender | 15 jan - 24 april, 2020

Sök SFFs rese- och utbildningsstipendier (förlängd deadline)

Ines Sebalj blev en av SFFs resestipendiater 2019 och kunde utveckla sitt undersökande projekt om olösta gränskonflikter på Balkan. Nu kan du söka SFFs utbildnings- och resetipendium samt stipendier för vistelse i Grez-sur-Loing för 2020. 

Sök SFFs rese- och utbildningsstipendier (förlängd deadline)

Foto: Ines Sebalj, utbildnings- och resestipendiat 2019. Bilden är tagen i Slovenien, Piran. I horisonten skymtar Kroatien.

Hej Ines Sebalj som tilldelades SFFs resestipendium 2019 för att genomföra en studieresa till forna Jugoslavien och fördjupa sig i projektet “Image of War”, vad innebar stipendiet för dig?
–Stipendiet var en fin bekräftelse som gett mig möjlighet att förverkliga mitt undersökande projektet om olösta gränskonflikter på Balkan och hur man formas av det förflutna. Att försöka förstå hur man förhåller man sig till ett land man vuxit upp i som inte länge existerar. Jag reste till Slovenien och Kroatien och fotograferade och filmade på platser där det pågår gränskonflikter både till havs och på land. Jag kommer att jobba vidare med bilderna och vill även åka till andra närliggande länder i en snar framtid. Tack vare stipendiet och resan har jag också nyligen fått filmstöd av Göteborgs Stad för att göra klart filmmaterialet till en kortfilm.

Ansökningstid för 15 januari – 24 mars.
 
SFF:s rese- och utbildningsstipendier
Stipendiet kan sökas av medlemmar i Svenska Fotografers Förbund. Stipendiet kan sökas för projekt som bidrar till fotografyrkets utveckling samt för ändamål som kan främja den egna yrkesverksamheten genom kursstipendier och studieresor samt som ekonomiskt understöd till behövande medlemmar. 

Tre stipendier utdelas á 10 000 kr. Jury är förbundets styrelse och utdelningen av stipendierna sker i samband med SFFs årsstämma. 

Läs mer och ansök här

Kalender