1 Dec 2010

Auktoriserad fotograf i digital bildleverans

Kursen som ger fotografen en gedigen digital kunskap, från fotografering till tryckning.

Auktoriserad fotograf i digital bildleverans

Att behärska den digitala bildbehandlingen och leveransen av bra digitala filer är en stor säkerhet. Inte bara för fotografen. Felaktigt bildbehandlande kan äventyra ett gott tryckresultat och skapa extra arbete vid repro och tryck. Kostnader som inte bör uppstå då en professionell fotograf anlitas. År 2002 drog SFF igång auktorisationsutbildningen, öppen endast för förbundets medlemmar. From hösten 2010 är kursen helt på distans via Mittuniversitetet i Sundsvall och SFF-medlemmar kan söka kursen som är avgiftsfri.

FÖRKUNSKAPER
För att antas till utbildningen krävs ett godkänt inträdesprov samt kalibrerbar skärm och skrivare.

KURSINNEHÅLL
• färgkalibrering av bildskärmar, kameror och skrivare
• inskanning av dia och negativa filmmaterial
• digital fotografering på professionell nivå
• råfilskonvertering
• bearbetning av bildfiler
• digital leverans för tryck och webb i rgb
• digital leverans av färdiga tryckoriginal i cmyk
• digital arkivering

Utöver föreläsningarna ingår praktiska övningar, inlämningsuppgifter samt självstudier som avslutas med skriftlig examination.

Efter godkänt tentamensresultat får deltagarna rätt att använda den särskilda auktorisationslogotypen. Auktorisationen är sanktionerad av Grafiska kammaren.

 

KURSLEDARE är Eva-Terez Gölin, Bosse Kinnås, Jonas Berggren, Stefan Ohlsson och Hans Sundqvist, alla med gedigen erfarenhet som utbildare och konsulter inom det fotografiska och grafiska området.


EFTER KURSEN kan du…
– bearbeta digitala bilder för att få bästa möjliga kvalitet i tryck eller skärmpublicering

– kalibrera din kamera, skärm och din skrivare och verifiera att dessa kalibreringar är korrekta.

– skapa ett snabbt och smidigt digitalt arbetsflöde

TENTAMEN FÖR AUKTORISATION I DIGITAL BILDLEVERANS
För de medlemmar som har genomfört kursen via Mittuniversitetet eller har motsvarande kunskap kan tentera det praktiska och teoretiska provet som arrangeras av SFF. Första tillfället under våren 2011 är den 12 mars. Godkänns resultaten får medlemmen rätt att använda auktorisationslogotypen.

Mer information finns på Mittuniversitets hemsida.
Eller kontakta Stefan Ohlsson stefan.ohlsson@sfoto.se