Förbundsnytt | 15 April 2020 | Malin Edin

De vanligaste frågorna om korttidsarbete

Uppdaterad 27 april. De här är de vanligaste frågorna vi får om korttidsarbete och hur man ska ansöka på Tillväxtverket.

Hur ansöker jag?
Följ Tillväxtverkets anvisningar här.

Kan jag kombinera den reducerade arbetsgivaravgiften med stöd för korttidsarbete? 
 Ja. Stödnivåerna på korttidsarbetet ska inte påverkas av de aviserade sänkningarna av arbetsgivaravgifter, enligt Tillväxtverket. Stödnivåerna ska inte heller påverkas av att vissa grupper har en lägre arbetsgivaravgift även med gällande regler. 

Kan stödet för korttidsarbete kombineras med andra typer av stöd?
Enligt Tillväxtverket ska stödet för korttidsarbete generellt inte påverka möjligheter till andra typer av stöd.

Hur dålig måste min ekonomiska situation vara för att jag ska få söka? 
Det finns ingen exakt gräns, utan Tillväxtverket kommer göra en bedömning i varje enskilt fall. Du ska kunna visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara de utmaningar som uppstått i och med virusutbrottet. Har du svårt att få ihop ekonomin på grund av att uppdrag blivit inställda eller uppskjutna på grund av corona kan du alltså vara berättigad till stöd. För att ha rätt till stöd får dock inte ditt företags ekonomi vara så påverkad att företaget har hamnat på obestånd, det vill säga att företaget saknar förmåga att betala skulder och att denna brist på förmåga inte endast är tillfällig.

Kan jag omvandla min enskilda firma till ett aktiebolag nu för att kunna ansöka om stöd för korttidsarbete?
Du kan inte få stöd omgående, eftersom stödet för korttidsarbete inte omfattar nyanställda. Stöd utbetalas endas för de som var anställda 3 månader före Tillväxtverkets godkännande. Till exempel: om du söker stöd från mars, ska du ha varit anställd i mars och tre månader innan, det vill säga från och med december.

Vad händer om jag blir sjuk under tiden jag korttidsarbetar?
Din sjuklön kommer beräknas på den lägre inkomst som fås under korttidsarbetet. Din SGI är dock skyddad om du fått lägre lön på grund av att du korttidsarbetar från den 16 mars 2020 eller senare, under förutsättning att din arbetsgivare har rätt till statligt stöd vid korttidsarbete. Det innebär att din SGI inte sänks trots att du får lägre lön.

Kan jag få om stöd för korttidsarbete om jag använder mig av ett egenanställningsföretag som till exempel Frilans Finans?
Nej, använder du dig av ett egenanställningsföretag är du i dagsläget inte berättigad till stöd för korttidsarbete.

Kan jag få ersättning från A-kassan och stöd för korttidsarbete på samma gång?
Nej. Du som får din arbetstid och lön sänkt vid korttidsarbete med statligt stöd kan inte få A-kassa eller inkomstförsäkring för den förlorade inkomsten. Men skulle du bli arbetslös efter att du har deltagit i korttidsarbete med statligt stöd ska A-kassan grundas på den lön och arbetstid du hade före lönesänkningen.

Påverkas min pension av korttidsarbete?
Ja, pensionen påverkas eftersom din lön tillfälligt sänks. Denna påverkan har dock bedömts vara marginell av myndigheterna, eftersom korttidsarbete är under en kort period av ett helt yrkesliv.

Vad innebär regeringens nya besked om utökat korttidsarbete?
De nya reglerna innebär att arbetsgivare har möjlighet att ansöka om stöd för korttidsarbete för upp till 80% av arbetstiden under maj, juni och juli. Tidigare var taket 60%.

Vad händer om jag beviljats stöd för korttidsarbete och sedan får uppdrag jag inte räknat med?
Tre månader efter att din ansökan har godkänts ska du göra en avstämning. I avstämningen ska du sammanställa det faktiska utfallet för korttidsarbetet. Det innebär bland annat att du justerar arbetad tid för anställda som stödet omfattar, om den skiljer sig från den arbetstid du sökt stöd för. Avstämningen kan resultera i att du blir återbetalningsskyldig av för mycket utbetalt stöd (till exempel om du kunnat arbeta mer än beräknat) eller att du har rätt att begära ytterligare utbetalning av stöd (om du arbetat mindre än förväntat). Tillväxtverket kommer inom kort gå ut med tydliga instruktioner för hur avstämningen ska gå till på sin hemsida. Denna sida kommer då att uppdateras.

Kan Tillväxtverkets medel till stöd för korttidsarbete ta slut så att jag inte hinner ta del av dem om jag inte är tillräckligt snabb?
Nej, Tillväxtverket har sagt att stödmedlen inte kan ta slut. Alla som uppfyller kriterierna i regelverket och får ett bifallsbeslut kommer att få stöd.

Om jag själv äger mitt aktiebolag och är enda anställd, ska jag då skriva ett avtal med mig själv?
Enligt Tillväxtverket finns det inga specifika regler för företag där ägaren utgör hela personalen, så det är rekommenderat att ha ett avtal även i detta fall. Då fyller du i ditt företag som arbetsgivare och dig som fysisk person som arbetstagare.