Juridik | 6 Mars 2018 | SFF

Hur påverkas fotografer av den nya lagen GDPR? (Del 2)

Vi har sammanställt ett antal nya frågor som vi fått från fotografer om den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Hur påverkas fotografer av den nya lagen GDPR? (Del 2)

Vi har tidigare sammanställt ett antal frågor från fotografer. Dem kan du läsa här.
Här nedan svarar vi på ännu fler.

Vad gäller när jag tar porträtt på en arbetsplats?
Om du blir anlitad för att ta bilder av personal på ett företag behöver både företaget och du få samtycken från respektive anställd. Rent praktiskt kan det vara lättast om företaget ansvarar för att samla in även de som täcker ditt fotograferande (din personuppgiftshantering). Samtyckena ska vara frivilliga. Frågan är förstås hur den anställde upplever situationen när en arbetsgivare säger: ”nu ska du fotograferas, vill du vara vänlig och samtycka till att vi fotograferar dig och lägger upp bilden på hemsidan”. Men om det finns ett reellt alternativ, att man verkligen får välja bort, då är det frivilligt. För det är respektive anställd som äger rätten till sina personuppgifter, inte företaget.

Vilka regler gäller för mitt digitala bildarkiv?
Även här gäller att akademiskt eller konstnärligt skapande samt journalistiskt ändamål undantas lagring från GDPR. Även kommersiella fotografer bör tänka på att begreppet ”konst” i upphovsrättslig bemärkelse tolkas väldigt brett. Om du hanterar uppgifter som faller inom GDPR (t.ex. uppgifter i ett faktureringssystem) behöver du avtal eller samtycke för att behandla dem.

Om jag har en hemsida och söker utgivningsbevis för den och från den har en länk till en ex. tumblr sida eller instagram alt facebook, ingår då den sidan/bloggen i utgivningsbeviset?

Det beror på var du hamnar när du klickar på länken. Om du från länken på sociala medier flyttas tillbaka till din hemsida med utgivningsbevis så gäller utgivningsbeviset, om det istället är så att länken flyttar dig till sociala medier så gäller det inte.

Hur ska porträttfotografer agera för att följa nya lagen?
Om du anser att GDPR bör tillämpas: Skriv avtal. Skriv ned tydligt i ett avtal hur personuppgifterna, det vill säga bilderna, kommer att behandlas, hur länge de arkiveras och hur de får användas framöver.

Vad betyder samtycke?
Samtycke innebär att du frågar den du fotograferar, för att få ett tillstånd. Samtycket ska, enligt GDPR, lämnas ”genom en entydig bekräftande handling som innebär ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från den registrerades sida om att denne godkänner behandling av personuppgifter rörande honom eller henne”. Se till att göra detta skriftligt eftersom det är svårt att visa vad som sagts muntligen. Glöm inte att samtycket ska gälla all behandling du tänker göra med personuppgifterna.

Mallar som du kan använda gentemot kund och som avser just GDPR kommer finnas tillgängliga för medlemmar på vår hemsida lagom till årsmötet den 14 april. Samma dag kommer även juristen Martin Brinnen att hålla en föreläsning om GDPR för fotografer.

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en lag som börjar gälla i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Läs mer

Du som medlem får tillgång till GDPR-säkrade avtalsmallar om du loggar in. Dessa publiceras fredag 25 maj.