Fotoböcker | 15 Mars 2023

Jonas (J) Magnusson, Cecilia Grönberg: ”Bildaktivisterna, Aktioner i bild i svenskt 1960 och 1970-tal”

 

1064 sidor och lite över 3 kg ger oss en inblick i en fotografiskt livaktig period i Sverige.

Jonas (J) Magnusson, Cecilia Grönberg: ”Bildaktivisterna, Aktioner i bild i svenskt 1960 och 1970-tal”

Under slutet av 1960-talet användes ofta fotografiet som ett medel i samhällsomvandlingen. Grupper av fotografer slöt sig samman. Bildgruppen Opus som berättade om handikappades livsbetingelser och SEPÅ gruppen som ”arbetar för en bättre miljö, trivsammare förhållanden och ökad förståelse människor emellan”är några exempel.

Bildaktivisterna, som ville skapa egna kanaler för en politisk fotografisk bild, var verksamma under några år under slutet av 1960 och början av 1970 talet. De ville ” skapa politiskt medvetande hos alla som arbetar med fotografisk bild”.  De fick en efterföljare i Fotograficentrum och de ännu i dag verksamma Centrum för fotografi ( om än i annan form och med annan verksamhet).

Magnusson och Grönberg har lusläst snart sagt varenda artikel i dåtidens dags och fackpress. De ar samlat in bilder från den tidens utställningar, flygblad och publikationer. Vi får långa och många citat ur artiklar, mötesreferat, brev och recensioner. Ibland drar de sig inte ens för att recensera de dåtida recensionerna eller artiklarna. Och det är i författarnas personliga reflektioner över hur en del av dåtidens fotografer ändrade inriktning och drogs mot en mer personlig fotografi som bokens innehåll ligger på gränsen till smutskastning. Men som ett dokument över en intressant tid inom svensk fotografihistoria är den ändå värdefull.

Fotografi: Bildaktivisterna med bland andra Björn Myrman och Tommy Tommie.
Text: Jonas (J) Magnusson, Cecilia Grönberg samt otaliga citerade fotografer, redaktörer och andra.
Formgivning: Jonas (J) Magnusson, Cecilia Grönberg
Förlag: OEI, 2023

Läs mer