Fotoböcker | 20 Sept 2021 | Tommy Arvidson

Therése Olsson: ”Meandering”

Klarälven ringlar sig fram genom Värmland.

Therése Olsson: ”Meandering”

Den spelar en central roll i denna bok. Fotografen är uppvuxen vid älven. Vattnet finns i hennes tankar när hon fotograferar en födelse. Moderkakan som ett nätverk av vätskeförande ådror.

I en inledningstext poängterar hon att vatten spelar en helt avgörande roll i våra liv. Vi är vatten till 75 procent. Fyllda av något vi inte kan andas i.  Bilderna i färg och svartvitt skildrar ett liv i närhet av naturen och älven.

Fotografi: Therése Olsson
Text: Therése Olsson
Formgivning: Gösta Flemming, Therése Olsson
Förlag: Journal, 2020

Läs mer