Juridik | 8 Febr 2018

Hur påverkas du som fotograf av den nya lagen GDPR? (1)

Vi har sammanställt ett antal frågor om den nya lagen GDPR. Kan du visa att du har konstnärligt eller journalistiskt syfte med din fotografiska verksamhet så omfattas den inte av GDPR.

Hur påverkas du som fotograf av den nya lagen GDPR? (1)

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en lag som börjar gälla i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Läs mer

Det här är del 1 vi har även en text med nya frågor kallad GDPR 2

Vad är den största skillnaden mellan PUL och GDPR?

Till 90 % är det samma innehåll. Den stora skillnaden är att man genom PUL inte kunde sanktionera mot den som bryter mot lagen och det kan man med GDPR. Syftet med avgifterna är dock inte att de ska vara så höga att de knäcker en småföretagare. Som fotograf har du normalt inte så riskfylld behandling jämfört med de stora globala nätjättarnas behandling av stora mängder persondata. Det är framförallt dessa stora aktörer man vill komma åt genom lagen.

Finns det några undantag från GDPR?
Ja, det finns det. All behandling som omfattas av Tryckfrihetsförordningen (TL) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) faller utanför GDPR till exempel webbsidor som har utgivningsbevis. Men även behandling av personuppgifter som sker utanför TF och YGL undantas om ditt syfte är journalistiskt, konstnärlig, litterärt eller akademiskt skapande. Det är ett undantag som omfattar inte bara professionella fotografer/konstnärer/journalister utan ALLA som sprider information, skapar opinion eller kritiserar i frågor av samhällsintresse. 

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan kopplas till en nu levande person. Exempel på personuppgifter är fotografier på personer, namn, e-postadresser, telefonnummer, registreringsnummer på fordon, ip-adresser med mera.

Vad ska jag göra som fotograf för att förbereda mig?
Du ska tänka igenom hur du hanterar dina bilder och vilka ändamål och syften du har med dem. Om du har ett konstnärligt/journalistiskt eller akademiskt ändamål med dina bilder så gäller inte GDPR förutom att du måste skydda personuppgifterna mot dataintrång med mera. Om du INTE anser att du bedriver konstnärlig eller journalistisk verksamhet så bör du fundera vilken rättslig grund (såsom avtal eller samtycke) som du kan stödja dig på. Du bör även ha en policy på hemsidan där du kort beskriver din verksamhet och hur du förhåller dig till datalagring av andra människors personuppgifter. Det viktigt att man visar att man gör rätt, inte bara att göra rätt. Att ha ett utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och TV för sin hemsida är också bra.

Hur påverkar GDPR gatufotografi? 
Syftet med gatufotografering är ofta journalistiskt eller konstnärligt. I och med att både journalistiskt och konstnärligt skapande undantas från GDPR innebär det att fotograferingen av personer på gatan och efterföljande behandling av fotografierna normalt är tillåten om den efterföljande behandlingen görs för sådana ändamål eller omfattas av TF eller YGL.

Hur påverkar GDPR mitt fotografiska arkiv?
I de fall som ditt arkiv innehåller fotografier som är framtagna i konstnärligt eller journalistiskt syfte är de undantagna från GDPR. Detsamma gäller dina privata fotografier. Men om du börjar använda bilderna från arkivet för t.ex. kommersiella ändamål kan GDPR gälla.

Gäller GDPR retroaktivt på gamla bilder?
Ja, GDPR omfattar även fotografier (personuppgifter) som tagits innan den nya lagstiftningen börjar gälla. OBS GDPR gäller inte om du har konstnärligt eller journalistiskt syfte med bilderna. Hur ska vi formulera oss i skriftliga avtal när vi gör uppdrag? Som vanligt. Även om du är en yrkesverksam fotograf bedriver du oftast ett konstnärligt skapande eller har journalistiskt ändamål. Har du det så omfattas inte behandlingen av fotografierna med personuppgifter på av GDPR. Men även om du inte är skyldig att göra det kan det ändå finnas skäl att informera om vad du tänker göra med bilderna. Om du INTE har ett konstnärligt eller journalistiskt ändamål så bör du skriva ett tydligt avtal med kunden som tillåter dig att behandla personuppgifterna på det sätt som bäst passar din verksamhet. Om du till exempel ska genomföra en företagsfotografering och det är personal hos beställaren som ska fotograferas krävs att dessa ger sitt samtycke till behandlingen.

Hur ska vi förhålla oss till minderåriga? Påverkar GDPR detta?
Bara om du saknar ett konstnärligt eller journalistiskt syfte. Men generellt anses barns personuppgifter vara särskilt skyddsvärda enligt GDPR. Om samtycke behövs måste det lämnas av vårdnadshavarna om barnet inte själv förstår innebörden av samtycket (tumregeln är barn under 15 år).

Hur påverkar GDPR mingelfotografi?
GDPR hindrar inte fotografering i mingelsammanhang om denna görs inom ramen för konstnärligt skapande eller har ett journalistiskt ändamål. Även i andra fall kan det vara tillåtet med stöd av s.k. intresseavvägning under förutsättning att det handlar om vardagliga bilder som inte avslöjar mer än harmlösa personuppgifter. En bedömning i det enskilda fallet utifrån sunt förnuft rekommenderas. Det är återigen syftet med användningen som styr.

Vad är det för skillnad på att vara personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde?
Om det är du som fotograferar (hanterar personuppgifter) i din egen verksamhet är det ditt ansvar att du har laglig grund för behandlingen av personuppgifterna. Och om du hanterar personuppgifter som inte är undantagna från GDPR (alltså inte journalistik, konst etc) måste du ha samtycke, avtal, rättslig förpliktelse eller ett berättigat intresse som väger tyngre än integritetsintresset. Ett personuppgiftsbiträde agerar osjälvständigt på uppdrag av den som är personuppgiftsansvarig, det vill säga en uppdragsgivare. Som biträde behandlar du alltså personuppgifter (fotograferar, redigerar, lagrar med mera) åt den personuppgiftsansvarige. Då behöver du som fotograf upprätta ett avtal med den som är personuppgiftsansvarig för att tydliggöra var ansvaret ligger för personuppgiftsbehandlingen.