Nyheter | 7 Mars 2012

Fotografen August Strindberg

Strindberg var en hängiven fotograf och skulle ha blivit Sveriges första fotojournalist i fall han inte klantat till det med tekniken.

Fotografen August Strindberg Foto: August Strindberg

Författaren August Strindberg fick smak för fotografi redan i början av 1860-talet. Hans intresse var periodvis mycket intensivt och hans idéer ofta nyskapande. På grund av tekniska missöden finns endast ett sextiotal fotografier bevarade. 1886 åkte Strindberg till Frankrike tillsammans med den blivande sociologen/akademiledamoten Gustaf Steffen. De ville skildra de franska böndernas villkor i ett fotoreportage. De flesta bilderna blev dock misslyckade. Hade projektet genomförts och publicerats hade Strindberg kunnat kallas sig den förste moderna svenske fotojournalisten. 

Bilden ovan är vad Augustr Strindberg kallade ett celestograf, ett fotografi av himlen tagen på natten utan kamera eller lins. Plåtarna lades ut på marken och exponerades direkt av natthimlen. Dessa finns inte kvar men vissa kopior har bevarats. Eftersom de föreställer himlen (och eventuellt stjärnor9 döpte Strindberg dem till celestografier (céleste= himmel på franska). Han misstrodde linser som förvrängde verkligheten och ville skapa en mer sann och objektiv bild av himlen. Han skickade bilderna till franska astronomiska sällskapet för påseende. Serien togs under vintern 1893-1894 i Dornach, Österike där Strindberg då bodde med din dåvarande fru Frida Uhl.

Stjärnhimlen av August Strindberg


Läs mer om Strindberg och hans fotograferande på Nordiska Museets hemsida.
Se fler av Strindbergs celestografier på Kungliga Bibliotekets Flickr
Läs mer om Strindberg som fotograf i den här artikeln i Sydsvenskan