Recension | 31 Dec 2002

Foto i bok

Foto i bok

Foto i bok
Gösta Flemming
Journa

FOTO I BOK är en vacker liten skrift som väcker minnen till livs och kastar ljus över det som är på väg att gå förlorat; samtidigt förmedlar den ny kunskap. Det är ett initierat och faktaspäckat tidsdokument Gösta Flemming arbetat fram, ursprungligen ett kapitel i Tack för lånet utgiven av Sveriges författarfond.

Lite ceremoniellt; ikoner från det förflutna synliggörs och intar sina platser. Stig T Karlssons bok Leva på Sicilien (1963) är oomstridd. Hans fotografier berörde mig starkt; nu plockar jag åter fram boken. Den står längst in, tillyxad och nött. Lyskraften verkar än! Briljant djuptryck och bilder som visar på närhet och värme och silvergelatinfotografiets klassiska transparens; så självklar! Med Okänt Paris (1954) berättade Tore Johnson en historia; han förförde genom sitt sätt att se, och gjorde oss till medaktörer.

Fragment ur historien avlöser varandra; i avsnittet ”På egna ben” hettar det till. Där finns Sune Jonssons Byn med det blå huset (1959) med ett djuptryck och en lång tonskala som förtätade läsningen. I Poste restante (1967) visade Christer Strömholm på en konstnärligt subjektiv hållning. Gösta Flemming har inte glömt hans debut med utställningskatalogen Till minnet av mig själv från 1965. Den senare har förkommit, under årens ”flyttar”, men minnet är obevekligt och bildskriften närvarande. Poste restante bar på en aura. Ett vid tiden självklart statment som berörde och visade på en väg för de fotografer som var unga.

Den personliga dokumentären levandegörs i ”Samhället i fokus”: Protest (1967) av Nils-Johan Norenlind, Hammarkullen (1974) av Jens S Jensen, Cafe Lehmitz (1982) av Anders Petersen samt Gruva (1968) med fotografier av Odd Uhrbom. Lika viktiga var Dom svarta och Nere på verksstadsgolvet med Jean Hermansons fotografier från tidsepoken.

Ingen kom undan, tidsandan var självklar och färdriktningen given! En ny samhällsordning, studenternas revolt i Paris, kårhusockupationen här hemma och alternativ jul på Konstfack fungerade som kuliss för spektaklet. Gösta Flemming minns och i ”En orättvis värld” låter han latenta, sedan länge förseglade bilder möta dagens ljus. Människor i en indisk by av Lars Ekenborn, omdebatterad och ifrågasatt. Än större lyskraft hade Berberby (1967) av Yngve Baum. Det var det personliga och taktilt känslomässiga i hans skildring, av fattiga bergsbönder från Algeriet som berörde och ”förflyttade” mig. Mycket mer än de för tiden korrekta, men viktiga dokument Kessle/Myrdal, Hermansson/Isaksson eller Karlsson/Isaksson förmedlade från tredjevärlden. Det personliga avtrycket, det som gör en berättelse närvarande och trovärdig finner jag också i Bilder från Colombia av Björn Myrman. Maud Nycander bidrar med känslans autencitet i Choppers (1984) och Asfaltnätter (1987).

En efter en synliggörs de; Lennart Nilssons Ett barn blir till (1965), Agneta Ekmans Tall-Maja (1967), Georg Oddners besjälade fotografier av bärare i Peru Genomresa (2003), Lennart Olsons broar, Joanna Helanders Kobieta (1978) liksom Lars Tunbjörks Landet utom sig (1993) och Gerry Johanssons Amerikabilder 1962-93 (1995). Tilltron till fotografin utmärker också yngre fotografer som J H Engström Härbärge (1997) och Martin Palm Album (2003).

Foto i bok är stringent och med fotografier av bokuppslag inte sällan i en spalt, i marginalen; en inventering av svensk fotografi i tryck. Med sin skrift ger Flemming ett viktigt bidrag till diskussionen om fotografiet i bokform och dess historiska referenser. De ämnen som avhandlas är: De första fotoböckerna, Efter kriget, På egna ben, Djur och natur, Samhället i fokus, En orättvis värld, Andra ämnen och uttryck, Lär av historien, Den relativa bristen på förlag och Fotobokens status.

Avslutningsvis citerar Flemming konstnären och läraren vid Bauhausskolan, sedermera grundaren av Institute of Design i Chicago, László Moholy-Nagys tankar om ljusets kultur, där den framtida analfabeten är den som inte kan fotografi; det specifikt seendemässiga eller den visuella perception vi förknippar med fotografi. Foto i bok inleds också med reflektioner kring seendet och fotografiet eller ljusskriften.

PER L-B NILSSON