8 Mars 2018 | Stefan Ohlsson

Gör rätt när du kalibrerar din skärm

Det har blivit allt enklare att hitta skärmar som har ett stort färgomfång, bra kontrastomfång och som har en väl fungerande hårdvarukalibrering, det vill säga att kalibreringsprogrammet kan styra skärmens inställningar beträffande färgtemperatur och ljusstyrka. Priset på sådana skärmar har också gått ner kraftigt.

Gör rätt när du kalibrerar din skärm

I de mer avancerade kalibreringsprogrammen kan man ange målvärdet i xyY

Det gör att det verkligen går att lita på skärmens utseende när du redigerar din bild. Senaste gången jag skrev om skärmkalibrering var i nr 1/2014, där jag tog upp hur man tar fram de optimala inställningarna för just din skärm.

Det finns nämligen inga inställningar som alltid ska användas, utan de inställningar som du ska utnyttja beror på till exempel ljusnivån i rummet som du arbetar i. Ju högre ljusstyrka i rummet, desto ljusare måste din skärm vara. Så i ett rum som är mycket mörkt är en ljusstyrka på 80 cd/m2 lämplig, i ett rum med normal ljusstyrka är 120 cd/m2 bättre och i ett mycket ljust rum, som till exempel ett kontorslandskap, är en inställning på 160 cd/m2 optimal.

Likaså måste färgtemperaturen på skärmen anpassas efter den belysning som finns i rummet. Det ideala är ju att du har ett ljus på 5000K i ditt rum. Då bör du få en grå färg på skärmen att verkligen se grå ut. Om den grå färgen ser för blå ut, sänk färgtemperaturen på din skärm, om den ser för gul ut, höj den.

Men vad gör du om den ser för grön eller magentafärgad ut? Då kan du ju inte justera färgtemperaturen, eftersom den rör sig längs en axel mellan gult och blått. Du får då ta till en krångligare metod och använda en färgmodell som kallas xyY. Det finns möjlighet att ställa in ditt kalibreringsprogram på denna färgmodell i de mer avancerade programmen, som till exempel i1 Profiler, ColorNavigator eller Basiccolor Display.

Du behöver också översätta skärmens färg från Kelvingrader till xyY. Tur nog finns det en webbsida som låter dig göra sådana konverteringar. Gå till brucelindbloom.com.

Där klickar du på knappen Calc och till slut väljer du CIE Color Calculator. Då kommer du fram till en sida där du kan översätta från en färgmodell till så gott som alla andra färgmodeller. Om du till exempel har kommit fram till att den bästa färgtemperaturen för din skärm är 5800K så skriver du in 5800 vid den nedersta rutan, den som har beteckningen CCT. Tryck sedan på denna knapp och du ser hur alla andra rutor fylls i med information om vad detta värde motsvarar.

Skriv in det värde på färgtemperaturen som du tycker ger den bästa återgivningen vid rutan CCT och klicka sedan på denna knapp.

I de rutor som finns vid knappen Lab kan du nu se vad din färgtemperatur på 5800K motsvarar, omvandlat till Lab. Om du nu ser att din skärm är för grön för att du ska känna dig helt nöjd med din kalibrering är det nu enkelt att ändra på värdena i rutan för a, det vill säga den andra rutan i raden efter knappen för Lab. Genom att skriva in ett högre värde i denna ruta gör du din skärm mer magenta, så att du får bort det gröna stick som du upplever. Naturligtvis fungerar det precis omvänt om du skriver in ett negativt värde. Då blir skärmen grönare.

Om din skärm är för grön, höj värdet i a-rutan och klicka sedan på Lab-knappen. Är den för magenta, sänk värdet till negativa värden.

Testa med att ändra i steg om 3 för att du ska se någon skillnad överhuvudtaget. Så ser du från början ett värde på 1,3682 och du vill få din skärm att se mindre grön ut, skriv in 4. Tryck sedan på Lab-knappen och denna tabell räknar snabbt ut vad det motsvarar i de övriga färgmodellerna.
I raden ovanför Lab hittar du värdena för xyY. Det är egentligen bara de värden som finns i de två första rutorna som är intressanta. Ta dessa värden och kopiera dessa till ditt kalibreringsprograms inställning för xyY.

Kopiera de två första värdena vid xyY-raden och klistra in dessa värden i ditt kalibreringsprogram.

Kalibrera sedan om din skärm. Du bör se en liten ändring av skärmens färgåtergivning mot en mer magenta färg, om du har ökat värdet i a-rutan.

Blev det en tillräckligt stor ändring? Om inte, gör om allt igen, men öka denna gång värdet än mer. Till slut kommer du se att din skärms färgåtergivning har ändrats tillräckligt mycket för att du ska tycka att den verkligen återger en grå färg helt neutral.

Om du vill ha mer information om hur du ska ta fram de optimala värdena för din skärm, gå till det nya teknikforumet som finns på Svenska Fotografers Förbunds facebooksida. Där skriver jag om hur du tar fram de optimala inställningarna för din skärm under några olika förhållanden.

I Basiccolor Display är det i det inringade området som du ska skriva in dina värden på x och y som du hämtat från Bruce Lindblooms sida.

I i1Profiler klickar du på drop-down menyn vid White Point och väljer där xy… som den färgmodell du vill använda.

Här fyller du i vitpunkten, uttryckt i x och y, i Eizo ColorNavigator.