Förbundsnytt | 19 Sept 2022 | SFF

Drönarfotografer förlorar jobb och pengar

Fotografer kan vänta på tillstånd för drönarfotografering i upp till femtio dagar. Skälet är att Lantmäteriet drunknar i ansökningar. – Det är skandal att man inte skjutit till mer resurser. Det måste till en förändring, säger SFFs ordförande Paulina Holmgren. 

Drönarfotografer förlorar jobb och pengar

Foto: Tomas Anunziata

Många SFF-medlemmar har under de senaste månaderna vittnat om att de förlorar många uppdrag och lider ekonomiskt på grund av de orimligt långa handläggningstiderna hos Lantmäteriet. 

 SFF har varit i kontakt med Lantmäteriet som själva är medvetna om problemet. Deras ambition är att handläggningstiden ska vara max 5 arbetsdagar. Men för att det ska kunna genomföras krävs medel.  

– Många av våra medlemmar fotograferar med drönare och många av dem är bostadsfotografer. På grund av handläggningstiderna står dessa drönare på marken och våra medlemmar förlorar uppdrag, säger Paulina Holmgren. 

Fram till 2016 fanns en så kallad självgranskningsrätt för fotografer som avbildar svenska land- och vattenområden från luften. 2016 kom en ny lagstiftning. Lantmäteriet fick då i uppdrag att granska bilder och filmer och utfärda spridningstillstånd. 2016 hade Lantmäteriet cirka 700 ärenden årligen och 3-5 arbetsdagars handläggningstid. 2021 fick de in 24 000 ärenden. 2022 ligger prognosen på cirka 30 000 ärenden och nuvarande handläggningstid kan vara 50 dagar. 

En försvårande omständighet är att granskningen även görs i syfte att försvara Sverige och dess försvarshemligheter. Lantmäteriet ligger under Finansdepartementet men Försvarsdepartementet är det departement som sannolikt har det sista ordet i frågan om granskningen. 

– Det som är allra mest sorgligt är att det är de mest seriösa yrkesverksamma fotograferna som tar tillstånd på största allvar just är de som drabbas. De förlorar uppdragen till amatörer eller de som struntar i lagen, säger Paulina Holmgren. 

SFF är i kontakt med berörda departement men givet den pågående regeringsbildningen är det av förklarliga skäl svårt att komma framåt i frågan i nuläget, vi fortsätter dock dialogen. Målet är att få ned handläggningstiderna till de ursprungliga, det vill säga fem dagar.  

Läs tidigare artikel i ämnet Laglydiga fotografer förlorar jobb. 

Foto: Margareta Bloom Sandebäck. Kollage: SFF

Bli medlem i Svenska Fotografers Förbund

Inte medlem ännu? Vi har enat den breda fotografiska yrkeskåren sedan 1895. Här kan du både läsa om alla medlemsförmåner och hitta ansökan om att bli medlem i Nordens största fotograforganisation